Szakmailag tekintélyes, a párt értékrendjét magáénak való és megjeleníteni képes, politikailag megbízható személyeket keresünk - a négy parlamenti párt ugyan aligha ad majd fel újsághirdetést, de az alkalmas jelöltekkel szembeni elvárások ekként összefoglalhatók. A nyáron létrehozni tervezett pártalapítványok vezetőinek, kurátorainak kiléte ugyanakkor még nem ismeretes. Az előkészületek - legalábbis a politikusok azt állítják - még egyik pártnál sem jutottak el hivatalos döntéshozó fórum elé, noha korábban úgy tűnt: mindegyik erő ugrásra készen várja a rövid idő alatt tető alá hozott megegyezés nyomán született törvénytervezet hatálybalépését. Sőt: a javaslatba - szokatlan módon - egy az alapítványok létrehozására vonatkozó általános eljárást gyorsító passzust is beépítettek.

A pártok meghatározó személyiségeinek lapunk kérdésére adott válaszaiból kitűnik: mindenki úgy tudja, hogy valaki más foglalkozik a kérdéssel. Mérlegelni több mindent kell: kérdés egyebek között, hogy egyáltalán mekkora kuratóriumot hozzanak létre, az hogyan viszonyuljon a párt által esetleg korábban létrehozott, vagy hozzá egyértelműen kötődő alapítványokoz, és egyáltalán, milyen feladatokat tekintsen elsődlegesnek a leendő szervezet. Utóbbiak sorában mindenütt kiemelten kezelik az utánpótlás-nevelést, illetve az EU-tagsággal is összefüggő továbbképzéseket, a pontos igényeket. Az alapítvány legfontosabb feladatait és azok ütemezését azonban ugyancsak meg kell még fogalmazni.

Az MSZP berkein belül felmerült, ne külső személy, hanem pártpolitikus töltse be a kuratórium elnöki tisztségét. Egyelőre a szocialista párton belül az is kérdéses, mit kezdenek meglevő holdudvarukkal: elképzelhető, hogy az új alapítvány egy kis létszámú, operatív kuratóriummal ezek munkáját hangolja majd össze, de az is, hogy a többek által kiüresedettnek mondott József Attila Alapítvány bázisán jön létre az új szervezet.

Stumpf István, Fellegi Tamás és Navracsics Tibor neve is elterjedt Fidesz-körökben a leendő alapítvánnyal kapcsolatban, ám egyelőre inkább tapogatózásról van szó. Többek szerint elképzelhető, hogy a nyilvánosság számára eddig kevéssé ismert nevek kerülnek elő. A párt egyik vezető politikusa arra hívta fel a figyelmet: míg Fellegi személye a még támadás alatt álló Euroatlantic Kft. miatt lenne nehezen elfogadható, Stumpf István esetében az általa vezetett Századvég vet fel kérdőjeleket (összeegyeztethe-tő-e a kettő), míg Navracsics Tibor a pártelnöki kabinet vezetőjeként "most magasabban van". Információink szerint a Fidesz elnökségének múlt heti ülésén már a tervezett témák között szerepelt az alapítvány ügye, de végül nem került sor a tárgyalására.

Egyetlen pártfórumon sem szerepelt még az alapítványok ügye az MDF-ben és az SZDSZ-ben sem. A két párt hasonlít abban is, hogy többek szerint csak az "elnökök tudhatnak valamit, ők azonban nem beszélnek". (DG-TE)