A személyi igazolvánnyal való beutazás lehetősége már az európai uniós csatlakozás időpontjától megilleti az új tagállamok állampolgárait, illetve az uniós állampolgárok is beutazhatnak ezen országokba útlevél nélkül, pusztán a személyi igazolvány felmutatásával - tájékoztatta lapunkat a Belügyminisztérium. A Magyarország uniós csatlakozásával lehetővé váló könnyítést a személyek szabad mozgását meghatározó másodlagos közösségi jogforrások írják elő, amelyek értelmében az EU tagállamainak állampolgárai maguk dönthetik el, hogy a másik állam területére érvényes útlevél, vagy érvényes személyazonosító igazolvány birtokában kívánnak beutazni. Ugyanakkor szakértők szerint a könnyítést várhatóan csak az új típusú személyi igazolványokkal lehet majd igénybe venni, amelyek már megfelelnek az uniós biztonsági előírásoknak.

Mindenesetre 2004-től a határátlépésben további könnyítést tesz lehetővé, hogy a visegrádi országok (V4) belügyminiszterei múlt csütörtöki prágai találkozójukon megállapodtak arról, hogy az uniós csatlakozás időpontjától egyszerűsítik és felgyorsítják határaikon a V4-országok és az EU-állampolgárok ellenőrzését. A belső határokon az ellenőrzés teljes megszüntetésére legkorábban 2006-ban kerülhet sor. A miniszterek azt is elhatározták, hogy a jövőben minden évben találkozni fognak a schengeni felkészülés folyamatának áttekintése és értékelése céljából.

A majdani belső határokon történő ellenőrzés fokozatos felszámolása irányába tett lépésként Magyarország Ausztria, Szlovénia és Szlovákia irányába már áprilisban bevezetett bizonyos könnyítéseket: a magyar határőrök csak az útleveleket ellenőrzik, a pecsételést és a számítógépes regisztrációt csak kivételes esetekben alkalmazzák. Válaszként Szlovénia azonnal hasonló könnyítést vezetett be, míg Szlovákia július óta alkalmaz egyszerűsített ellenőrzést a közös határszakaszon. Ausztria, a schengeni övezet külső határának őrzőjeként, nem vezetett be hasonló változtatásokat. Orodán Sándor, a határőrség szóvivője elmondta: az intézkedés eredményeképpen az érintett határszakaszokon jelentősen csökkent, esetenként szinte teljesen megszűnt a várakozási idő. Kivétel képeznek ez alól az olyan rendkívüli helyzetek, mint a délkelet-európai vendégmunkások nyári tranzitforgalma, amelynek következtében Hegyeshalomnál az idén nyáron is előfordultak többórás várakozások. Az egyszerűsített ellenőrzés következtében a határok szűrőszerepe nem csökkent, a határőrség elfogásainak száma érdemben nem változott az elmúlt hónapokban. (NIG)