Karakas Péter,

a GKM PPP-titkárságának vezetőjeA PPP-konstrukció működését a projektek potenciális szereplőinek kell feltétlenül ismerniük. Így egyrészt az állami szférának, másrészt a kivitelezőként, üzemeltetőként és/vagy alvállalkozóként szerepet játszó magántársaságoknak, a finanszírozásban részt vállaló bankszférának, a pénzügyi és jogi tanácsadóknak, valamint az olyan egyéb szereplőknek, mint például a garantorok, tőkebefektetők. A legfontosabb szereplők az állami és a magánszféra jövőbeli szerződő partnerei, továbbá a tanácsadók, akik a konkrét szakmai tudásanyagot képviselik. Az állami szféra szerepe a szabályozás kialakítása, az egyes projektek keretein belül létrehozott létesítményekkel nyújtható szolgáltatások elvárt színvonalának és összetételének definiálása, a szerződés menedzselése és a teljesítménymonitoring felé tolódik.

Király Júlia,

a Nemzetközi Bankárképző Központ vezérigazgatójaA piaci szereplők egyre inkább érdeklődnek a PPP iránt, ám az információk még felületesek. Nagyon fontos, hogy a PPP elterjedését mind elméletben - például a szabályozórendszer formálásával -, mind gyakorlatban - így a PPP-projektek finanszírozására alkalmas speciális banki termékek kifejlesztésével - elősegítsék. A bankszférában mindkettőre van törekvés. E projektek finanszírozása a kellő garanciák kidolgozása után ugyanis hosszú távon juttathatja biztos jövedelemhez a bankokat. A tapasztalatot szerzett társaságoknak is tovább kellene adniuk ismereteiket a vállalkozások és a közszféra felé. Erre alkalmasak a mindkét szegmenssel kapcsolatban álló bankok. Nem véletlen, hogy a bankárképző, a maga eszközeivel, most egy konferenciával megpróbál hozzájárulni a PPP-projektek sikeréhez.

Köves Péter,

irodavezető partner, Köves és Társai Ügyvédi IrodaA PPP ismert, de nem eléggé. Igen komoly az érdeklődés mind a köz-, mind a magánszféra részéről, és konkrét "úttörő" projektek is körvonalazódni látszanak. Pályázati kiírás jelent meg egy 700 fős börtönprojekt PPP-s megvalósítására. A külföldi befektetők hazájukban nyert tapasztalataik miatt ismerik, látják annak előnyeit - a magyar befektetők tájékoztatása, a külföldi befektetők magyar viszonyokkal való megismertetése ugyanakkor még megoldandó feladat. A meghonosításban a jogalkotó mellett a jogalkalmazók feladata és felelőssége, hogy gazdasági szakértőkkel együtt nyújtson segítséget a jogszabályi háttér kimunkálásának előkészítésében, közreműködjön a konkrét ügyletek lebonyolításában a közszféra és a magánszféra közti sokrétű, komplex viszonyrendszer pontos dokumentálása révén.

Murányi Miklós,

a Nemzeti Autópálya Rt. projektirodaigazgatójaMár megvannak a jó alapok a PPP hazai elterjesztéséhez; az államigazgatásban vannak ismeretek, s nem teljesen ismeretlenek az adminisztratív területen általában. Ugyanakkor a projektvégrehajtás során felmerülő feladatokhoz széles körben lesz szükség ismeretekre. Ehhez minél előbb be kell indítani egy magas színvonalú képzési folyamatot. Magyarországon már jó tízéves múltja van a PPP-nek, például az autópálya-építésben. A magánvállalatoknak az tanácsolható: mindenképpen fogjanak össze - társvállalkozóként - olyan vállalatokkal, amelyek már rendelkeznek nemzetközi tapasztalatokkal. Az autópálya-projektek közül több is esélyes lehet arra, hogy bevonják a PPP-be, ilyen a - prioritást élvező - M6/M56-os vagy az M43-as, az M7-es bizonyos szakaszai, továbbá az M8-as is.

Győrfi István,

az egészségügyi reformért felelős kormánymegbízottMég nem igazán ismert a PPP mindazok körében, akik a közszolgáltatás fejlesztésével foglalkoznak. Pedig sok a kedvező hatása: a közszolgálat szervezése, a kiszámítható pénzügyi gazdálkodás terén, s hogy rászoktatja az állami, önkormányzati tulajdonosokat: koordinálva és ne rövid távra tervezzenek. A magánszféra hosszú távú, biztos üzletet, biztonságot kap, igaz, kisebb hozadékkal. Így mérséklődhet az árszínvonal is. Az egészségügyben már működik PPP, ilyen a vesebeteg-kezelési rendszer. Egy-két pilotprojektet terveznek indítani, amelyek lefektetnék az egységes szerződés-, szakmai, pénzügyi mutatórendszert, a szerződésmódosítási feltételek és díjtételek változtatásának rendjét. Tervezik: októberre feláll a PPP-iroda, s október-novemberben megteszik javaslatukat a kormánynak.