A román kormány azt tervezi, hogy fél évvel, egészen 2006. július elsejéig meghosszabbítja a részvénytársaságok minimális alaptőkéjének 25 ezer eurónyi lejösszegre való felemelését. Ezt a kötelezettséget korábban a törvényhozás a gazdasági társaságokról szóló törvény 2003-as módosításakor a zárórendelkezések között fogadta el, 2005. végi határidővel.

A részvénytársaságok tőkéjét a jegyzés megkezdésének napján érvényes hivatalos (jegybanki) árfolyamon számolják át euróra, ez azt jelenti, hogy most például mintegy 900 millió lejre kellene emelni a részvénytársasági formában működő vállalat alaptőkéjét. Jelenleg a részvénytársaságokra nevetségesen kicsi, 25 millió lejes (700 eurós) minimális alaptőke-feltétel vonatkozik.

A hosszabbítás következtében a társaságok még egy darabig nyugodtan folytathatják tevékenységüket, és maguk döntik el, hogy több részletben vagy egy összegben emelik meg a kiírt határidőig alaptőkéjüket. A rendelkezés alapján mindazokat a cégeket, amelyek 2006 júliusáig sem növelik meg alaptőkéjüket, a céglajstromozási hivatal feloszlathatja.

A határidő módosítására hivatalos indoklás szerint a vállalkozói közeg stabilitásának megtartása érdekében került sor, a tőkeemelési kötelezettséget pedig az uniós normákhoz való felzárkózás tette halaszthatatlanná. Miközben a rendelkezés szükségességét senki sem vitatja, annak végrehajtása láthatóan akadozik, hiszen a jelenleg nyilvántartott 19 627 részvénytársaság közül ez év elején még csak 8085 felelt meg az előírásnak.

A helyzet sok tekintetben hasonló a kft.-k évek óta húzódó törzstőkeemeléséhez. Az erre kitűzött határidőt évekkel ezelőtt annyiszor módosították, hogy azok számát senki nem tartotta már észben, végül a legutolsó határidő után be kellett volna következni a cégek feloszlatásának. Tény, hogy a kft.-k száma nagyságrendekkel meghaladja a részvénytársaságokét, de felszámolásuk mindeddig nem történt meg. A kilátásba helyezett büntetés elmaradásának oka elsősorban a céglajstromozási hivatal egyre szűkülő számú alkalmazottaira háruló feladatok megsokasodása, illetve a cégfelszámolási eljárás nehézkessége.