Köztudott: a hivatalos eredményszemléletű deficitről csak bő másfél hónap múlva, március vége felé közöl adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ám a pénzforgalom szerinti kimutatások – a helyi önkormányzatok kivételével – már elérhetők a pénzügyi tárcánál.
Ezek szerint tavaly közel 75 milliárd forinttal lett kedvezőbb az államháztartás egyenlege, mint azt év közben a József nádor téren remélték. Ha ezt a többletet visszavezetjük az eredményszemléletű deficitre, a 3,9 helyett 3,6 százalékos ESA-hiány jön ki 2009-re.

A dolog azonban természetesen nem ilyen egyszerű, nem véletlen, hogy a KSH-nak is néhány hónapjába telik a pontos szám közzététele. Egyelőre ugyanis számtalan bizonytalansági tényező nehezíti a hiány kialakulását. Ezek között a legjelentősebb mindenképpen a
helyi önkormányzatok gazdálkodása. Az évek óta forrás-
hiánnyal küszködő szférában a KSH korábbi becslése 74 milliárd forintos pénzforgalmi deficitet valószínűsített a tavalyi évre, ám jó esély van arra, hogy a végleges szám ennél magasabb lesz. Főleg, hogy előbbi összeg eredményszemléletben már a korábbi várakozások szerint is megközelítette a 90 milliárd forintot. A települések összesített mérlege ezekben a hetekben készül el.

Nem mellékes ugyanakkor a januárban bevallott adók alakulása sem. Mivel az előző hónapban a vállalkozások valójában a decemberi forgalom utáni adókról számoltak el, ezek a tételek még a 2009-es évet érintik az eredményszemlélet szerint. Az áfa- és néhány egyéb, az ESA-ban még 2009-esként kezelt adóbevétel teljesüléséről a PM február 11-én tesz közzé részletes számokat.
Jelentős változásokat okozhatnak még a költségvetést érintő pénzügyi műveletek is. Ezek több tízmilliárd forintos elszámolásokat takarnak, igaz, a KSH korábbi jelentése szerint szaldójuk a tavalyi évben mintegy 7 milliárd forint körül alakulhatott. Ezek közül kiemelendő 38 milliárd forintnyi részesedésszerzés (amit az ESA pozitívumként kezel), valamint közel 44 milliárd forintnyi előzetesen becsült, az uniós transzfereket érintő árfolyamveszteség. Az egyszeri tételek közül érdemes kiemelni a MÁV-nak eredetileg 2009-ben járó húszmilliárd forintnyi áfát, ez az utalás dátumától függetlenül a tavalyi évet terheli.

Eközben a pénzügyi tárca pénteken közzétette januári államháztartási jelentését, legalábbis a fő számok alakulását. E szerint a költségvetés 31,3 milliárd forintos többlettel indította az új évet, mivel a három alrendszer közül csak a társadalombiztosítási alapok zártak hiánnyal. A központi költségvetés 38,8 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 15,6 milliárd forintos szufficitet értek el az év első hónapjában. A tb-kassza deficitje 23,1 milliárd forint lett.