A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (nétak) a személyijövedelemadó-kedvezmény, amelynek érvényesítésével az anyák mentesülnek az szja-fizetési kötelezettség alól – emlékeztettek a HyperCortex Zrt. szakértői. 

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Az idén azonban változás következett be a nétakra való jogosultság feltételeiben. Ugyanis 2022. január 1-től a jogosultság megállapításakor már azt a gyermeket is figyelembe lehet venni, aki fogyatékossága miatt bentlakásos szociális intézményben él.

A figyelembevételnek két feltétele van, melyeknek együttesen kell teljesülniük:

  • az anya szülői felügyeleti jogának fenn kell állnia,
  • az anyának megfelelően kell tartania a kapcsolatot a gyermekével.

Így 2022-ben a nyilatkozat kitöltésekor az ilyen gyermek adatait is szükséges feltüntetni a kedvezmény érvényesítéséhez.

A nétak kapcsán érdemes felidézni, hogy 

2020. január 1. óta a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák mentesülhetnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a törvényben meghatározott jövedelmeikre vonatkozóan. 

A négy vagy több gyermeket nevelő édesanyákat megillető kedvezmény érvényesítése megelőzi minden más kedvezmény igénybevételét.

Az az édesanya jogosult a kedvezményre, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

  • családi pótlékra jogosult,
  • vagy ha jelenleg nem jogosult családi pótlékra, de jogosultsága legalább 12 évig tartott.

A kedvezmény akkor vehető igénybe, ha a gyermekek száma a 4 főt eléri, azzal, hogy figyelembe vehető az a gyermek is, aki után a családi pótlék folyósítása a gyermek halála miatt szűnt meg. 

A mentesség érvényesíthető év közben, vagy év végén, az adóbevallásban is. 

Az év közbeni érvényesítés feltétele, hogy a magánszemélynek írásbeli nyilatkozatot kell tennie a munkáltatója felé, amelyben szerepelteti:

  • a gyermekek nevét, adóazonosító jelét – ennek hiányában a természetes azonosító adatait,
  • mikortól kívánja igénybe venni a kedvezményt.

A kedvezmény a tárgyévre benyújtott adóbevallásban is érvényesíthető, melyben szintén fel kell tüntetni a gyermekek adatait, és hogy mely időszakra jár a kedvezmény. Ebben az esetben az év közben megfizetett személyi jövedelemadó összege visszaigényelhető.

A mentességgel kizárólag az anyák élhetnek, azt mással megosztani nem lehet, még a gyermekek édesapjával sem.

Az adókedvezmény először annak a hónapnak az első napján vehető igénybe, amikor az anyuka négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül (2020. januártól), és megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, melynek egészében a feltételek már nem állnak fenn.