A csütörtök este kiadott Magyar Közlönyben szerepel egy politikai nyilatkozat az Országgyűléstől a Magyarország érdekeivel ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról. Ezt Kövér László, az Országgyűlés elnöke, illetve Dócs Dávid és Földi László, az Országgyűlés jegyzői írták alá.

KÖVÉR László; HÓMAN Bálint
Fotó: Kovács Tamás

Ebben emlékeztetnek rá, hogy a német Bundestag 2022. november 10-én, a  holland parlament pedig 2022. november 17-én olyan indítványt fogadott el, amely a Magyarországgal szemben indított kondicionalitási eljáráshoz kapcsolódóan kétségbe vonta az EU és a magyar kormány megállapodásának komolyságát. Az Országgyűlés a német és a holland indítványokkal kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi:

  • Magyarország elkötelezett az Európai Unió alapjául szolgáló értékek, valamint az unió pénzügyi érdekeinek védelme mellett, ezért az elmúlt hónapokban az Európai Bizottsággal való megegyezés eredményeképpen tizenhét vállalást tett és teljesített.
  • Az Országgyűlés sajnálattal tapasztalja, hogy egyes tagállamok parlamenti többsége, a  lojális együttműködés alapelvéből következő kölcsönös tiszteletet semmibe véve, és kilépve az  uniós egyeztetések szabályozott, meghatározott szereplők között folyó kereteiből, a  politikai nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodik.

Ez a magatartás sérti Magyarország szuverenitását, valamint az  Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó cikkét,

amely nem teszi lehetővé, hogy az  Európai Bizottság tagjai utasításokat fogadjanak el tagállami intézményektől vagy más szervektől. Az „Európai Unió joga pontosan rögzíti azokat az eljárási szabályokat, és megjelöli azokat az uniós szerveket, amelyek révén ellenőrzik a tagállamoknak szerződés szerint járó uniós forrásokhoz való hozzáférés feltételeinek való megfelelést, 

azonban Németországnak és Hollandiának ilyen joga nincs.

  • Az Országgyűlés visszautasítja a német Bundestag és a holland parlament indítványában foglaltakat, visszautasítja Németország és Hollandia zsarolását, továbbá kiáll a hatályban lévő uniós szerződésekben foglalt jogokat és hatáskörmegosztást sértő kezdeményezésekkel szemben. Az ilyen illegális állásfoglalások rendkívül kártékonyak a tagállamok közötti kapcsolatok és az Európai Unió közös érdekei képviseletének szempontjából. 

Ahogy a magyar országgyűlés sem szól bele a német és a holland emberek életébe, úgy fordítva is ezt várjuk el a két ország törvényhozó és más intézményeitől. A kölcsönös tisztelet talaján állva utasítjuk vissza a törekvést, hogy Németország és Hollandia rákényszerítse hazánkéval ellentétes akaratát a magyar emberekre.

  • Az Országgyűlés elvárja az  egyeztetésre és döntéshozatalra feljogosított szereplőktől, hogy döntéseiket kizárólag az unió értékeinek és szabályainak figyelembevételével hozzák meg, és utasítsák vissza a nyomásgyakorlást. Az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy folytassa a tárgyalásokat az Európai Unióval, és Magyarország érdekeit minden jogszerű eszközzel érvényesítse.