A helyi iparűzési adóval kapcsolatban kihirdetett döntés értelmében a 2010-es adóévről 2010. június 29-ig az állami adóhatósághoz beérkezett bevallásokat - melyre átalakulás és megszűnés esetében kerülhetett sor - és bejelentéseket még az APEH dolgozza fel, majd az adatokat elektronikus úton átadja az illetékességgel rendelkező helyi önkormányzatok részére. Függetlenül a bevallási, illetve bejelentési határidőtől, a 2010. június 29-ét követően beérkezett bevallásokat és bejelentéseket az adóhatóság feldolgozás nélkül továbbítja – a vállalkozás tájékoztatása mellett – az illetékes helyi önkormányzatok részére. A 2009. december 31-ét követően az APEH-hez teljesített bejelentéseket az új előírások hatályba lépését követően nem kell a helyi önkormányzatok felé megismételni, mivel az APEH köteles 2010. július 31-ig minden tudomására jutott adatról tájékoztatni a helyi önkormányzatokat.
 
A változásokkal összhangban már a helyi iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettségről is az illetékességgel rendelkező önkormányzatok felé kell bevallást tenni 2010. december 20-ig, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választott vállalkozások esetében az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig.
 
Folyamatban lévő ügyek
 
A 2010. június 29-ig be nem fejeződött, tehát folyamatban lévő eljárásokat az APEH fejezi be, majd az eljárás adatait átadja az illetékes helyi önkormányzat számára. Mindez nem vonatkozik a fizetési könnyítési és a végrehajtási eljárásokra - a határozattal le nem zárult helyi iparűzési adóra vonatkozó fizetési könnyítési eljárásokat és a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat az APEH haladéktalanul köteles átadni az illetékes helyi önkormányzatok számára. Amennyiben az APEH helyi iparűzési adóra is kiterjedő végrehajtási eljárása során ingó, vagy ingatlan végrehajtás történt, a helyi önkormányzatok kérhetik az APEH-től a végrehajtási eljárás folytatását.
 
Végrehajtás
 
Tekintettel arra, hogy a kisebb helyi önkormányzatok számára aránytalanul nagy terhet jelent a helyi adó és gépjármű adó követeléseik behajtása, 2010. június 29-től lehetőséget kapnak a helyi önkormányzatok arra, hogy havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig megkeressék az Állami adóhatóságot a 10.000 forintot elérő helyi adó és gépjárműadó tartozások végrehajtása céljából. „E kitétel áthidalhatja azt a problémát, mely az adókötelezettség beszedése és az önkormányzatok kapacitása között mutatkozott korábban, így kedvezőbb helyzetbe hozza a kisebb szakértői apparátussal rendelkező településeket”- emelte ki Marczin Mónika, az RSM DTM Hungary Zrt. partnere.