A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egymilliárd forintos kerettel támogatja a Széchenyi vállalkozásfejlesztési program keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások közötti hálózatépítést. A cél a területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szerveződött vállalati együttműködések kialakításának, bővítésének elősegítése a közös beszerzés, termelés, szolgáltatás vagy értékesítés feltételeinek kedvezőbbé tétele, illetve az EU-csatlakozásra való felkészülés érdekében.

A hálózati együttműködési szerveződés kialakítását, a meglévők szorosabbá válását, a különböző hálózatépítő eszközök alkalmazását kívánják előmozdítani. Mivel a hálózati funkciók közös ellátása hatékonyabban végezhető, mint önállóan, javulhat a tagok versenyképessége, s csökkenhet a nagyvállalatokkal szembeni hátrányuk. A szaktárca reményei szerint a pályázat révén legalább 140 hálózat kialakítása, bővítése segíthető elő. A kedvezményezett vállalkozások száma várhatóan 700-1500 között lesz.

Támogatási feltétel, hogy a vállalkozások foglalkoztatottjainak száma 250 főnél kevesebb legyen, legfeljebb négymilliárd forint éves nettó árbevétel vagy 2,7 milliárdos mérlegfőösszeg mellett. Az új hálózatok alapításának, meglévők fejlesztésének, közös logisztikai rendszerek kialakításának infrastrukturális költségei részesíthetők támogatásban. A hálózatban legalább öt vállalkozásnak kell részt vennie. A pályázatot a hálózatépítésben részt vevő bármelyik vállalkozás benyújthatja.

A pályázónak legalább a fejlesztés visszaigényelhető áfa nélküli összköltségének 25 százalékát kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Ebbe bankhitel, tagi, magánkölcsön, az államháztartás alrendszereiből kapott dotáció nem számítható be. A támogatás számításának alapja a közös beszerzés, termelés, szolgáltatás vagy értékesítés feltételeinek kedvezőbbé tételét szolgáló költségek nettó összege.

A pályázati formanyomtatvány és az útmutató a GKM honlapjáról letölthető, s térítésmentesen beszerezhető - többek között - az Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége tagszervezeteinél, az Energia Központ Kht.-nél, a helyi vállalkozói központoknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége tagszervezeteinél, az ITDH Kht.-nál és regionális képviseleteinél, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.-nál, a munkaügyi központoknál.

A pályázatok benyújtása 2003. március 1-jétől 2003. szeptember 30-ig lehetséges. Elbírálásuk folyamatos. A kiíró a támogatási keret kimerülése esetén hirdetményt tesz közzé.