Mint ismeretes, júliustól változtak a szavatosság és a jótállás Ptk.-beli szabályai, melyek a fogyasztói garanciák érdekében szigorú kötelezettségeket rónak a gyártókra, illetve a kereskedőkre. Így fel kell készülniük arra, hogy a vásárlók immár két évig léphetnek fel szavatossági igényeikkel, a hiba kijavítását vagy a termék cseréjét, amenynyiben erre nincs mód, árleszállítást vagy a vételár visszafizetését kérve. Az eladástól számított hat hónapig a forgalmazóra hárul annak bizonyítása, hogy teljesítéskor nem volt hibás az áru.

Szeptember elsejétől új szabályok rendezik a szavatossági és jótállási igények intézésének módját is. Ennek során a forgalmazó köteles a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet felvenni, ebben egyebek közt rögzíteni szükséges, hogy a panaszos milyen megoldást kíván, illetve hogyan rendezik a reklamációt. Ha a megoldás módja eltér a fogyasztói kérelemtől, úgy ennek okát meg kell indokolni. Ha a forgalmazó a bejelentéskor nem tud nyilatkozni a fogyasztói igény teljesíthetőségéről, álláspontjáról három napon belül tájékoztatja az érintettet.

A jogszabály előírja: a termék kijavítását vagy cseréjét legfeljebb 15 napon belül el kell végezni, lehetőleg úgy, hogy a fogyasztót ne érje nagyobb kellemetlenség. Lényeges előírás, hogy a javításra átvett áru elismervényén feltüntetendő az az időpont is, amikor a vásárló a kijavított terméket átveheti.

A rendelet kitér arra: hat hónapon túl érvényesített szavatossági igénynél - vagyis akkor, amikor már a vevőnek kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt megvételekor is - az érdekelt a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől kérhet szakvéleményt a hiba keletkezésének időpontjáról. Ilyen esetekben a forgalmazót fokozott együttműködési kötelezettség terheli, figyelemmel arra is, hogy a főfelügyelőségnek legkésőbb 25 munkanapon belül ki kell alakítania a szakvéleményt (Magyar Közlöny, 2003/91. sz. ) (VG)