A támogatott területek közé került többek között az ivóvízminőség javítása és a környezeti kármentesítés, valamint az állati, építési és egészségügyi hulladék kezelésével, a szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos témakör is. Itt a pályázati keretösszeg 2004 és 2006 között 28,196 milliárd forint. Ebben az évben eddig 20 darab pályázat érkezett be, amelyből a legtöbb támogatási kérelem a szennyvízelvezetés korszerűsítésére vonatkozik. Az operatív program az őszszel egy újabb pályázatot is megjelentett a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházásokra. Ez az energiagazdálkodási folyamatok környezetbarát fejlesztéseit helyezi előtérbe. Jövőre és az ezt követő években ez a pályázati keret is egyre nagyobb szerepet kap majd a kiírt pályázatok között. Ebben az évben várhatóan hat pályázatot fognak támogatni.

A környezetvédelem és infrastruktúra operatív program (kiop) felhívásaira benyújtott pályázatoknál a legtöbb hiba a következő esetekben fordult elő: indokolatlan és nem megfelelő költségvetés, a megvalósuló beruházás fenntarthatóságának megalapozatlansága, gazdaságtalan és elavult technológia alkalmazása, túl- vagy alulárazott szolgáltatási mellékkötelezettségek becsatolása a pályázathoz. Ez szintén azt jelzi, hogy a pályázatot készítők nem voltak teljes mértékben összhangban a kiírással, és nem vontak szoros párhuzamot a kiírás és a pályázati projekt között. Számos esetben a megvalósíthatósági tanulmányok tartalmaztak irreleváns összefüggéseket, és gyakran figyelmen kívül hagyták a közbeszerzési szabályokat. A hibalistán szerepeltek még az elrontott áfakalkulációk, a nem objektív indikátorok használata és a túlzottan szűk teljesítési határidők vállalása.