Szeptember 1-jétől villamosenergia-ellátásért felelős miniszteri biztosként Horváth László felel öt, elsősorban a Mátrai Erőművet érintő feladat végrehajtásáért. Megbízása 2024. augusztus 31-ig szól, vagyis két éven át tart.

20220228 - Mátrai Erőmű, Visonta
Fotó: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

Horváth Lászlónak kell koordinálnia az MVM Mátra Energia Zrt. lignitalapú áramtermelésének növelését, és a létesítmény működésének optimalizálását. Az, hogy a kormány döntése értelmében energiaellátási megfontolásból fel kell futtatni a lignitalapú termelést, már hónapok óta ismert, de azt nem lehet tudni, hogy az egyébként működő blokkok felpörgetéséről van-e szó, vagy új beruházásokról is. A miniszteri biztosi megbízatás két évébe inkább felújítások, korszerűsítések, esetleg üzemidő-hosszabbítások elindításai férnek bele.

Változnak a Mátrai Erőmű tervei

A mátrai lignitblokkok működési engedélyeiből 2025 végén az utolsó is lejár. A korábbi tervek szerint akkorra már állnia kellene a feladatukat részben átvevő, 500 megawattos gázüzemű erőműnek, e projekt életképességét azonban megkérdőjelezi az az utóbbi hónapokban kialakult energiapiaci helyzet, amelyben biztonságosabb egy ország energiaellátása, ha minél kisebb mértékben függ a földgáztól. Éppen emiatt került előtérbe a hazai viszonyok között leginkább környezetszennyező, de nagy mennyiségű, stabilan hozzáférhető hazai forráson alapuló lignitalapú villamosenergia-termelés.

Horváth Lászlónak közre kell működnie a Mátrai Erőműhöz kapcsolódó komplex térségfejlesztési program kidolgozásában, emellett fel kell mérnie és elemeznie kell a Mátrai Erőmű működéséhez kapcsolódó térségi, munkaerőpiaci, gazdasági, társadalmi folyamatokat. Ilyen felmérés már készült a közelmúltban, azonban nyilván alaposan fel kell frissíteni az említett energiapiaci változások miatt. A miniszteri biztos ezenfelül részt vesz a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítésében, előkészíti és végrehajtja a vezetői döntéseket, összehangolja a közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

Lesz elég lignit  

Ugyanezen két év során Riz Gábor felel szintén miniszteri biztosként azért, hogy a hazai lignittermelés növekedjen, biztonságos legyen az általános és a lakosság fűtési célú energiaellátása. Az utóbbi két felelőssége feltehetően nem általános érvényű, hanem az erőműveknek és a lakosságnak a lignittel és a szénnel való kiszolgálására vonatkozik, miután erre irányulnak a konkrét feladatai. Elsőként fel kell mérnie és elemeznie kell, hogy milyen beruházásokra van szükség a barnakőszén- és lignittermelés növeléséhez. Koordinálnia kell a barnakőszén- és lignittermelés növekedésének biztosítását, fel kell mérnie az előbbi tevékenységek munkaerőigényét, a munkaerő szakképzettségének helyzetét, a munkaerő mobilizálhatóságát, a szükséges szervezeti és infrastruktúra-feltételeket. Részt vesz majd a  feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek előkészítésében, előkészíti és végrehajtja a  vezetői döntéseket, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a feladatok végrehajtását.

Mindkét miniszteri biztos együttműködik a munkája során a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságával és a feladatköre szerint illetékes politikai és szakmai felső vezetőkkel. Tevékenységüket az energetikáért felelős államtitkár útján a technológiai és ipari miniszter irányítja. Alapfizetésük havi bruttó 520 ezer forint lesz, továbbá kaphatnak egyéb juttatásokat is, de titkárságuk nem lesz.