A munkáltatók számára átadott vagyonnyilatkozatok begyűjtése és archiválása, valamint -- a munkáltatók kérése esetén -- az ellenőrzési eljárás lefolytatása lesz a feladata a július 1-jén hatályba lépett, új köztisztviselői törvény alapján létrehozott KEH-nek. Kozma Ákos, a hivatal vezetője elmondta: az október 28-ig elkészítendő első vagyonnyilatkozatok -- a 24-26 ezer vezető beosztású vagy kiemelt helyen dolgozó köztisztviselővel, a 3-4 ezer, hivatásos szolgálatot teljesítő rendvédelmi alkalmazottal, valamint családtagjaikkal együtt -- összességében mintegy 80 ezer személy anyagi helyzetébe nyújtanak majd betekintést.
A hivatal csaknem 30 munkatárssal kezdte működését. Kiválasztásuk szempontjai között korábban felmerült, hogy a "C" típusú ellenőrzés kritériumainak is feleljenek meg, azonban az elképzelés nem került be a törvénybe. Ennek ellenére Pintér Sándor belügyminiszter saját hatáskörében végrehajtatta az ellenőrzést.
A köztisztviselők -- beosztástól függően -- évente, illetve kétévente elkészítendő vagyonnyilatkozatait a munkáltatók őrzik, a 2001--2002-ben 965 millió forintból gazdálkodó hivatal adatvédelmi okok miatt csak a -- személyi azonosítóval ellátott -- vagyoni helyzetről szóló részeket kapja meg archiválásra. A munkáltatót terheli az a kötelezettség is, hogy az éppen aktuális nyilatkozatot összehasonlítsa az előző évivel, s csak akkor kell a KEH-hez fordulnia, ha törvényes jövedelemmel nem igazolható vagyongyarapodást tapasztal.
Ekkor a KEH köteles eljárást indítani, amelynek során -- egyebek között -- a köztisztviselő és hozzátartozóinak meghallgatása mellett szakértőt rendelhet ki, de nyomozati jogkörrel nincs felruházva. A vizsgálat eredményét követően a munkáltató hatáskörébe tartozik a konkrét intézkedések elrendelése, míg bűncselekmény gyanúja esetén a KEH-nek kell a nyomozóhatóságoknál feljelentést tennie.
A tisztviselők valós anyagi helyzetének ellenőrizhetőségét gyengíti, hogy kötelesek ugyan hozzátartozóik vagyoni helyzetéről is nyilatkozatot készíteni, de a családtagok nem kötelesek hozzájárulni ennek közléséhez, s ezért az érintett tisztviselőt sem lehet felelősségre vonni. A KEH tehetetlen lehet azokban az esetekben is, ha a tisztázatlan eredetű vagyongyarapodás észrevétele ellenére a munkáltató valamilyen oknál fogva nem tájékoztatja erről az ellenőrző hivatalt, amely a vagyonnyilatkozatok adatait csak a munkáltató kezdeményezésére használhatja fel ellenőrzés céljára.