BUX 52,376.91
+0.09%
BUMIX 4,404.2
-0.58%
CETOP20 2,374.54
-0.46%
OTP 18,110
-0.96%
KPACK 16,800
0.00%
0.00%
0.00%
-0.27%
+0.67%
ZWACK 16,600
0.00%
0.00%
ANY 1,615
-0.31%
RABA 1,570
0.00%
0.00%
-2.06%
+1.66%
0.00%
+0.40%
+0.38%
-2.60%
-0.44%
+3.00%
OTT1 149.2
0.00%
-2.04%
MOL 2,436
-0.08%
-0.67%
ALTEO 1,395
+1.82%
0.00%
-3.23%
EHEP 1,975
+0.25%
0.00%
4IG 1,010
-0.39%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+1.20%
-0.35%
-5.00%
+8.33%
SunDell 37,400
0.00%
0.00%
-0.44%
-3.24%
0.00%
-1.23%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Közélet

Alkotmánybírósági határozat: védettek a kismamák

Az új Munka Törvénykönyve a régivel megegyezően munkajogi védelemben részesítette a várandós, és reprodukciós eljárásban résztvevő munkavállalókat.

A régi Mt. szövege nem tette egyértelművé, hogy a munkavállalóknak mikor kell a munkáltatót tájékoztatni állapotról, így olyan ítéletek is születtek, amelyek szerint, ha a munkavállaló terhes volt, de erről nem tájékoztatta a munkáltatót vagy a felmondás közlésekor nem tudott erről, akkor jogellenes a felmondása. Ez az objektív védelem. Egyes bíróságok szerint ezzel ellentétesen az általános együttműködési és tájékoztatási kötelezettség miatt a munkavállaló köteles a munkáltatót előzetesen értesíteni a várandóságról, tehát a fenti esetekben is jogszerű a felmondás. Az új Mt. azonban rögzítette, hogy a védelem csak akkor jár a munkavállalónak, ha a védelmet megalapozó körülményről előzetesen tájékoztatta a munkáltatót.

Az Alkotmánybíróság azonban a 17/2014 (V.30.) határozatában kimondta, hogy az előzetes tájékoztatási kötelezettség sérti a munkavállaló magánszférába tartozó adatokra vonatkozó tájékoztatási jogát, szükségtelenül korlátozza a gyereket vállaló munkavállalók magánélethez és emberi méltósághoz való jogát, ezért megsemmisítette ezt a rendelkezést.

Ez alapján a munkavállaló akkor is jogosult lesz védelemre, ha nem is tudott például a várandóságáról. Véleményem szerint az Alkotmánybíróság határozat újraéleszti a régi Mt. hatálya alatt fennálló bizonytalanságot, női munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésekor a munkáltató nem lehet biztos a felmondás jogszerűségében.

A terhes nők és reprodukciós eljárásban részesülők ezen kívül nem kötelezhetőek más helységben végzendő munkára és speciális korlátok vonatkoznak a munkaidő-beosztásukra is. Az emberi reprodukciós eljárás alatt mentesülnek a munkavégzési kötelezettségük teljesítése alól. Ha a munkavállalók a mentességekkel élni kívánnak, kötelesek bejelenten a munkáltatónak a várandóságot, illetve a reprodukciós eljárásban való részvételt. Javaslom, hogy a munkáltató tájékoztassa a munkavállalókat az őket érintő védelemről és mentességekről, és jelezze, hogy ez utóbbira csak akkor jogosultak, ha állapotukról, vagy gyógykezelésükről tájékoztatják őt. Így csökkenthető a jogellenes felmondások kockázata, amit teljesen nem lehet kizárni akkor, ha a munkavállaló nem kíván élni a mentességekkel, vagy ténylegese nem is tud a várandóságáról.

Kapcsolódó cikkek