Szergej Szurovikin hadseregtábornok (ahogy a háta mögött hívták, „a szíriai mészáros”), aki 2022. október 8-án kapta a kinevezést a legmagasabb ukrajnai katonai posztra, 2023. január 11-én már csak önmaga korábbi pozíciójának helyettese lehetett. Mi lehet emögött, és mi indokolta, hogy az eddigi második legmagasabb rangú vezetőt, az Oroszországi Fegyveres Erők vezérkari főnökét, a honvédelmi miniszter első helyettesét, a 66 éves Valerij Geraszimov hadseregtábornokot nevezték ki az Ukrajna-hadművelet új parancsnokának? Azaz hivatalosan ő lett az Ukrajnai Egyesített Haderő parancsnoka. A hadsereg ügyeiben mérvadó tvzvezda.ru honlap idézi a moszkvai védelmi minisztériumot:  „A vezetés szintjének a megemelése a megoldandó  feladatok bővülésével és a hadsereg különféle haderőnemei és fegyvernemei közötti szorosabb együttműködés szükségességével függ össze.”

Putyin orosz elnök és Geraszimov 

Geraszimov hivatásos katona, egész életét a hadseregben, illetve azzal összefüggő beosztásokban töltötte. 

Fegyverneme a páncélos harcjárművek, két felsőfokú harckocsizó főiskolát is elvégzett, majd 1997-ben diplomázott az Oroszországi Föderáció (OF) Vezérkari Akadémiáján. Van csapatszolgálati tapasztalata, alulról, harckocsi-szakaszparancsnokként kezdte, majd harckocsizó század-, zászlóalj-parancsnokként szolgált az Északi Hadseregcsoportban és a Távol-keleti Katonai Körzetben. A Szovjetunió összeomlása a Baltikumban érte, ahol akkor éppen egy gépesített lövészhadosztály törzsfőnöke volt.

Az OF rendszerváltása után folyamatos, de jellegtelen karriert futott be, egyre emelkedve a ranglétrán.

Kiugrást a 2012. év jelentett számára, amikor az akkori államelnök, Dmitrij Medvegyev kinevezte vezérkari főnökké, ami általában (ha a védelmi miniszter történetesen nem hivatásos katona, mint jelenleg Szergej Sojgu) a legmagasabb beosztás, amelyet katona betölthet.

Valerij Geraszimovnak nincs aktív harctéri tapasztalata, mint elődjének és jelenlegi egyik helyettesének, a Szíriában szolgált és a polgári lakosság elleni akciók miatt csak a „mészáros” gúnynévvel emlegetett Szergej Szurovikinnek. 

Ez akár hátrányt is jelenthet – bár biztosan nem tudhatjuk, hogy Geraszimov nem töltött-e el bizonyos időt külföldi megbízatásban. Szurovikin negyedéves parancsnoksága alatt indították az Ukrajna gazdaságára, lakossága életszínvonalára súlyos csapásokat mérő „infrastruktúra-háborút”, Ukrajna energiahálózata, (villamos) energiatermelő kapacitásának megrendítő erősségű szétzilálását.

Fotó: Anatolii Stepanov / AFP

De az OF légi és kozmikus haderejéhez kötődő 

Szurovikin számlájára írják a katonai elemzők szerint logikus lépést is, a Dnyeper folyó jobb partján lévő, stratégiai fontosságú nagyváros, Herszon feladását. 

Szurovikin nevéhez kötik a tragédiát is, amelynek során az új év első percében a Donyeck melletti Makejevkában, egy iskolában elszállásolt, mértéktelenül és felelőtlenül mobilozó újoncokat súlyos rakétacsapások érték, valószínűleg több százan belehaltak a támadásba. És végül Szurovikin indította el a „muzsikusokat”, a Wagner-zsoldoscsapat tagjait a szoledári és a bahmuti frontszakaszok visszahódítására –, aminek a kimenetelét még nem látni egyértelműen. Elsősorban ez utóbbi akciója miatt ragasztottak Szurovikinre (Nyugaton) egy újabb gúnynevet „az Armageddon-generálist”. Ha viszont az OF-erők (elsősorban a wagneristák és a VDV-sek, a légideszant-elitegységek) elfoglalják a Szoledar-Bahmut régiót, azzal az OF hónapok óta az első komolyabb stratégiai sikerét könyvelheti el.

Vissza- vagy előrelépés?

Igor Sztrelkov, az önjelölt „Donyecki Népköztársaság” egykori védelmi minisztere, harcedzett katonai hírszerző nem sokra becsüli a Szurovikin helyére kinevezett Geraszimovot. „G. tervezte meg az egész Ukrajna-beavatkozást, annak számtalan gyengeségével, hibájával együtt” – mondotta Sztrelkov. Hozzátette: „Szurovikint ugyan nem tartom egy katonai-stratégiai lángelmének, de rendelkezett harctéri tapasztalattal, nem volt teljesen hülye… De hogy annak a … Geraszimovnak a helyettesévé fokozták le, aki rendszeresen …-t iszik, nagyon nem tartom rendben lévőnek – nyilatkozta az RTVI tudósítójának, aki azzal magyarázta a kipontozott részeket, hogy ha bennhagyja ezeket a cikkben, akkor az OF-ben a hadsereg lejáratása miatt haditörvényszék elé állítják.

Geraszimov két másik helyettese, Oleg Szaljukov hadseregtábornok, az OF szárazföldi erői főparancsnoka és Alekszej Kim vezérezredes sem tűnnek ki életrajzi különlegességekkel. Kettőjük közül Kim vezérezredesnek vannak bőséges harctéri, intervenciós tapasztalatai. Részt vett az 1979-ben kezdődött afganisztáni beavatkozásban, és szerepet játszott később, a kilencvenes években a tádzsikisztáni polgárháborúban, az etnikai alapú lázadások leverésében és a második (1999–2000) csecsen háborúban is. 2017-ben csaknem egy évet töltött Szíriában, mint a szemben álló felek megbékélését előmozdító központ parancsnoka. Katonai-elméleti kutató-elemző tevékenységet is folytat.