A Pénzügyminisztérium (PM) a napokban bocsátja tárcaközi egyeztetésre a pénzügyi jogharmonizációs csomagnak a vállalatfelvásárlásokra vonatkozó szabályainak módosítását. Az adó- és az államháztartási törvény EU-jogharmonizációjával együtt kezelt felvásárlási szabályok a jövőben is az értékpapírtörvényben (éptv.) kapnak helyet, ám életbelépésük nem várja majd meg a jelenleg is folyó átfogó módosítást. A PM pénz- és tőkepiaci főosztálya a most kiküldött anyag kapcsán a jövő hét elejéig várja az érintettek észrevételeit, ezt követően a javaslat február végén, március elején a kormány elé kerülhet.
A szabályozásba beépítették a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) e témakörben tett javaslatait is.
Az új elképzelések jelentősen kibővítik az éptv.-ben mindeddig egyetlen szakaszban megfogalmazott szabályokat, kiterjesztik a törvény hatályát. Az érintett cégek esetében a szabályozás a részvényesek számára 5 százalék feletti tulajdonszerzés esetén bejelentési kötelezettséget ír elő. Döntő jelentőségű változtatás, hogy az új szabály fogalmi részében konkretizálja a közvetett szerzés fogalmát, s ezen túlmutatóan is részletesebben meghatározza majd azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a törvény általi kötelezettségei lesznek a befektetőknek.
A tervezett szabályozás révén a felügyelet jogot kapna arra, hogy információkat kérjen a vállalatfelvásárlásokban érintett valamennyi befektetőtől. A PSZÁF -- mint a BorsodChem-ügyben kiderült -- jelenleg csak az általa felügyelt intézmények esetében kérhet alaposabb tájékoztatást.
Ugyancsak a felügyelet hatáskörét bővítené az a változtatás, amely jelentősen megnövelné a PSZÁF szankcionálási lehetőségét a vállalatfelvásárlási szabályokat megsértő befektetőkkel szemben. A jövendőbeli új bírsághatárokról az előkészítésben részt vevők egyelőre nem akartak nyilatkozni.
Az eddigieknél alaposabb és szigorúbb szabályozást kapna az ajánlattétel folyamata: a jogszabály taxatíve felsorolná azokat az elemeket, amelyet egy-egy ilyen ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kellene, s ugyancsak rögzítenék az árképzés konkrét szabályait. Új elem, hogy a módosítás tartalmazná az igazgatóságok lehetséges lépéseit is egy ajánlattétel esetén. Az ajánlattételhez hasonlóan szigorodna az ellenajánlat megtételének módja is.
Értesüléseink szerint a most tárcaközi egyeztetésre küldött anyag nem tartalmaz új szabályokat a zártkörű tőkeemeléssel kapcsolatosan.
Az elmúlt hetek eseményei alapján azon aligha lehet csodálkozni, hogy a jogszabály-módosítást előkészítők nagyon gyors hatálybaléptetésben gondolkodnak: elképzeléseik szerint azt követően, hogy a parlament még ebben a fél évben elfogadja a jogharmonizációs csomagot, a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok a kihirdetést követő harmadik napon életbe lépnek.