Szerény szinten stabilizálódni látszik a Phylaxia Pharma Rt. árbevétele: a korábbi időszakok zuhanása után már csak 5,6 százalékkal szorult vissza a forgalom. Ráadásul az 524,7 millió forintos értéken belül újra számottevő, 116 milliós összeget ért el a külhoni értékesítés, ami a 18,3 milliós bázisértékhez képest figyelemre méltó.
A reorganizációs lépések során végrehajtott tavalyi leépítések után a személyi jellegű költségek az idén közel megfeleződtek. Ennél jelentősebb tételnek számít az egyéb ráfordítások összegének 894 millió forintról 49 millióra zuhanása, ami döntő mértékben járult hozzá, hogy a Phylaxia -- a cég előzetes bejelentéseivel összhangban -- a bázis 333 milliós veszteségéhez képest 66 milliós üzemi eredményt realizált.
Mindez döntően a pénzügyi műveletek 20 milliós veszteségének köszönhetően némileg tovább apadt, ám a vállalkozás mérleg szerinti eredménye így is 46,2 millió forint. Új elem ugyanakkor, hogy a cég vezetőinek előzetes veszteségelképzeléseivel szemben a társaság konszolidált eredménykimutatása is 4 milliós adózott profitot mutat.