A tőkepiaci törvénynek az alapokra vonatkozó egyik jelentős újdonsága szerint az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni. Az első alkalommal tehát 2002. február 11-től tekinthetők meg ezek a dokumentumok. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólió befektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket. Természetesen be kell mutatni a saját tőke- és az egy egységre jutó nettó eszközértéket is. A részletes fél- és egyéves beszámolók készítésének kötelezettsége továbbra is fennmarad.

A törvény az egyes egyedi esetekre rendkívüli tájékoztatási kötelezettséget is megállapít. Ide az alap működésével, kezelésével kapcsolatosan már korábban is meglévő szabályok tartoznak. Érdekes viszont, hogy az egy jegyre jutó nettó eszközértéknek - a hozamfizetés esetét kivéve - az előző nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett, 20 százalékot meghaladó mértékű csökkenésének okát legkésőbb a felmerülést követő két munkanapon belül közölni kell a befektetőkkel.

A befektető részére és kérésére a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során a rövidített tájékoztatót minden esetben ingyenesen rendelkezésére kell bocsátani. A rövidített tájékoztató egyszerű, az alappal kapcsolatos eligazodást könnyebb érthetőséggel leíró dokumentum, egyébként néhány alapkezelő már eddig is készített ilyet.

A törvényben külön melléklet foglalkozik a kezelt portfóliókon elért teljesítmény, illetve hozam számításának, bemutatásának és közzétételének szabályaival. A rendelkezések felhasználják a befektetési teljesítmények nemzetközi szabványait is, ami a könnyebb összehasonlítást teszi lehetővé. Lényeges módosulás, hogy az egy évnél rövidebb időszakok teljesítményét nem lehet évesíteni. Az annualizált hozamok ugyanis sokszor csalóka eredményt mutatnak. A működő alapok kezelési szabályzatának módosításai után lapunk is áttér az új számítási és bemutatási módokra.