Az ingatlanos cég közleményében emlékeztet rá, hogy közgyűlése 1 175 700 000 forint osztalék kifizetéséről döntött.

Ebből az A sorozatú törzsrészvényekre jutó összeg 1 100 400 000 forint.

Egy darab 5 forint névértékű törzsrészvényre jutó bruttó 32 forint osztalékkifizetésének kezdő időpontját 2022. június 17. napjában határozták meg. A B sorozatú dolgozói részvényekre eső bruttó 75 300 000 forint osztalék kifizetésére 4 egyenlő részletben, negyedévente, a negyedév utolsó munkanapjától kezdődően kerül sor. Osztalékra az a részvényes jogosult, akinek a részvények az osztalékfizetés alábbi fordulónapján a tulajdonában vannak.