Az új elosztási elvek értelmében a kormány az első 41 milliárd rubelnyi extrabevételt adósság-visszafizetésre fordíthatja, míg a többit fele-fele arányban megosztják a törlesztés és a szociális fejezetek között. A kormány "elfelejtette" beállítani az idei büdzsébe az adósságszolgálat 183 milliárd rubeljét (6,35 milliárd dollár), amivel az egyensúly látszatát keltette; arra számított, hogy a Párizsi Klubbal sikerül megállapodnia a mintegy 35 milliárd dolláros tartozás egy részének leírásáról, a többi átütemezéséről -- ez azonban nem történt meg.
Ezért kellett gyakorlatilag pótköltségvetést előterjeszteni. A képviselők a kormány eredeti javaslatát elvetették, és helyette a tegnap elfogadott változatot indítványozták. Alekszej Kudrin pénzügyminiszter szerint az idén 108 milliárd rubel többletjövedelem származik az energiahordozók exportjából (amiből 80 milliárdot szánt volna adósságszolgálatra). A feltevések szerint 15 milliárd folyhat be pótlólagos privatizációból. Megjegyzendő, hogy a két forrás együtt sem adja ki a szükséges 183 milliárdot.
A privatizáció ügyében tegnap parázs vita bontakozott ki a dumában, és néhány óráig úgy tűnt föl, hogy az egész szabályozás bukik. A duma még tavaly fölfüggesztette a nagyobb magánosításokat addig, amíg nincs új privatizációs törvény. Kudrinék egy füst alatt ezt a határozatot is hatályon kívül szerették volna helyezni, de a duma leszavazta; így a kormány kényszerűen vállalta, hogy beterjeszti a privatizációs törvényt. A vita hevében a kommunisták kivonultak az ülésteremből, a maradók 295:5 arányban fogadták el a költségvetés módosítását. A kommunisták márciusra bizalmatlansági indítvány előterjesztésével fenyegetőznek.