Európa gazdasági élretörésének kulcsa a kutatás és innováció, ezért az Európai Bizottság 17,5 milliárd euró összegű költségvetést javasol az új k+f program megvalósítására. A 2003--2006 közötti négyéves időszakra vonatkozó program előirányzata így 17 százalékkal haladja meg a mai keretprogram költségvetésének összegét.
Philippe Busquin kutatási biztos szerint az új programban szereplő javaslatok révén segítséget kívánnak nyújtani a vállalatoknak, hogy a jövőt szolgáló kulcsfontosságú technológiákat fejlesszenek ki, valamint az EU-beli egyetemeknek és kutatási központoknak, hogy szorosabban együttműködjenek az európai kutatási bázis megerősítése céljából.
A közzétett javaslatokban hét kulcsfontosságú "feltörekvő" technológia és kutatási prioritás támogatása szerepel. Ezek: génkutatás és biotechnológia; az információs társadalmat szolgáló technológiák; nanotechnológiák, intelligens anyagok, új gyártási módszerek; űrkutatás; élelmiszer-biztonság, egészségügyi kockázatok; fenntartható fejlődés és globális változás; polgárok és irányítás az európai társadalomban.
Külön intézkedéseket javasolt a biztos a kis- és közepes vállalatok innovációjának támogatására, a kutatók mobilitásának segítésére, a nemzeti kezdeményezések összekapcsolására.