Baranyában az üzleti helyzet mutatója két éve csökken, az idei első fél évben először negatív a relatív index. Folyamatosan élen van a pénzügyi szektor, és tartósan rossz helyzetről számol be az idegenforgalom és az építőipar. Hasonlóan rosszak a kereskedelem mutatói. Mindazonáltal az átlagnál is nagyobb a bizakodók aránya a pénzügyi szektorban és az építőiparban is, míg az átlag alatti az idegenforgalomban. Változatlan a vállalati méret szerinti megoszlás: a nagyobbak kedvező helyzete és valamivel optimistább jövőképe rajzolódik ki.
Ami a jövedelmezőséget illeti, az aktuális jövedelmezőségi viszonyok megítélése két éve lassan romló tendenciát mutat, a javulást jelző várakozások nem igazolódnak be. Különösen nagy gond ez jelenleg az idegenforgalom, az építőipar és a kereskedelem területén. Vélhetően ez abból is ered, hogy Baranya gazdaságában az átlagos kapacitáskihasználtság 69 százalék. Dinamikus gazdaságban ez a mutató 80 százalék körüli. Ettől szinte minden ágazat elmarad. Szembetűnő, hogy a felmérésben részt vett nagyvállalatoknál már meghaladja a 80 százalékot. A tisztán hazai tulajdonú vállalkozások átlaga 68 százalék, míg a külföldi tőkével is rendelkező vállalatok körében ez a szám 76 százalék.
A kamarai felmérésben részt vett minden ötödik vállalkozás jelezte, hogy foglalkoztatotti létszámát növelni szándékozik az idei év második felében, ezzel szemben 6,6 százalékuk tervez létszámcsökkentést. Ugyanakkor a megkérdezett nagyvállalatok egyike sem készül létszámbővítésre.
A beruházásokkal kapcsolatos relatív index ugyan növekedést mutat, de figyelembe kell venni, hogy Baranyában még mindig igen magas arányban találni olyan cégeket, amelyek az elkövetkező fél évben nem terveznek beruházást. Az idei második fél évre pedig mérsékeltek a válaszadó vállalatok árakkal kapcsolatos tervei. (Az árak tényleges emelését és annak mértékét a vállalati költségek aktuális alakulása és nem az előre jelzett szándékok határozzák meg.)
Az üzleti tevékenységet akadályozó tényezők listáját Baranyában továbbra is a kereslethiány vezeti, bár a megrendelések számának növekedésével párhuzamosan valamelyest csökkent az említés gyakorisága. Kiemelkedően nagy arányban jelentkezik e probléma az idegenforgalom és vendéglátás (86 százalék), valamint a kereskedelem (72 százalék) területén. A kereskedelemben a multinacionális bevásárlóközpontok megjelenése okoz a kisebb kereskedelmi cégek számára nehezen kezelhető problémákat. Hozzá kell tenni azonban -- mutat rá a kamarai jelentés --, hogy a kereslethiány sok esetben inkább a piaci verseny erősödésére utal. A tőkehiány eközben minden harmadik válaszadó cég számára nehézséget okoz.