A Pew Research Centre felmérése keretében megkérdezett -- egyenként -- ezer brit, olasz, német és francia sokkal kedvezőbben vélekedik az előző, mint a jelenlegi washingtoni vezetés külpolitikájáról. Bush elnöknek a kiotói egyezményt elutasító döntését a válaszadók 80-87 százaléka helyteleníti, és a rakétavédelmi rendszer kifejlesztését is legalább kétharmaduk elítéli.
Az elnök külpolitikai döntései közül mindössze a boszniai, illetve koszovói katonai jelenlét fenntartása számít népszerűnek a felmérésben érintett négy európai országban. A megkérdezettek fele-háromnegyede azonban úgy vélekedik, hogy Bush összességében kevésbé van tisztában az európai fejleményekkel, mint a Fehér Ház korábbi urai. Az államfő mindössze a megkérdezettek 8-18 százaléka szerint veszi figyelembe döntéseinél Európa érdekeit.
Az új amerikai elnök európai megítélése szöges ellentétben van az otthoni hangulattal -- mutat rá a Financial Times. Különböző felmérések bizonyítják, hogy az Egyesült Államok lakosságának nagyobbik része helyesli az államfő külpolitikáját: a rakétavédelmi rendszer támogatottsága 51 százalék körüli, és az amerikaiak nagyobbik része elutasítja azt a kijelentést, miszerint Bush külpolitikája "túlságosan agresszív" volna.
Az International Herald Tribune szerint a politikai elemzők megosztottak a -- jelen felmérés által is érzékeltetett -- transzatlanti feszültség megítélésében. Egyesek szerint ezen feszültségnek nincsenek valós alapjai, mások azonban úgy látják: a hidegháború vége óta az Egyesült Államok és Nyugat-Európa viszonya alapvető változáson ment át. Mindannyian egyetértenek azonban abban, hogy a transzatlanti viszony jövője szempontjából kulcsfontosságúak lesznek Bush elnök ezután következő külpolitikai lépései.