A kétéves költségvetésben az FVM vidékfejlesztési célelőirányzatának teljes összege 10 milliárd forint. Ebből az idei évi keret 4,5 milliárd forint, a 2002-es egymilliárd forinttal több, 5,5 milliárd forint. Az ez évi pénzből 500 millió forintot az árvízkárok helyreállítására már elköltöttek. A pályáztatásra 3 milliárd forintot, további egymilliárdot különböző célprogramokra különítettek el: fiatal mezőgazdasági vállalkozók, nagycsaládosok segítése; tanyaprogram, romaprogram; kutatás-fejlesztés. (A pályázatokat az FVM vidékfejlesztési programok főosztályának hét regionális irodája fogadja, a döntés-előkészítés szintén az ő kompetenciájuk.)
Ebből a keretből finanszírozza a tárca a pályáztatásban koordináló és a vidéki pályázók részére szolgáltatásokat is nyújtó kistérségi vidékfejlesztési menedzserhálózatot, kistérségenként 1-1,5-2 millió forinttal. A jövő évben rendelkezésre álló 5,5 milliárd forint felosztásával kapcsolatosan Tóthné Mohácsi Gabriella, az FVM vidékfejlesztési programok főosztálya részéről elmondta: a célelőirányzatra -- a két éves költségvetésnek köszönhetően -- az érintettek ez év szeptember 15-től 2002. szeptember 15-ig folyamatosan pályázhatnak. Azok, akik ez év október 30-ig pályáznak, az ez évi keretből részesülnek támogatásban, a később benyújtott nyertes programokat a tárca már a jövő évi keret terhére finanszírozza.
A célelőirányzat a vidékfejlesztési szakmai-programozási feladatok ellátása mellett lehetőséget nyújt stratégiai alapokon nyugvó, pályázatos rendszerű fejlesztési támogatások igénybevételére. Például a nagyobb vidékfejlesztési projektekkel pályázó önkormányzatok és kistérségek a projekt megvalósításához több helyről is gyűjthetnek forrást. Így a más tárcáknál lévő, vidékfejlesztésű célú alapokból és természetesen az EU strukturális alapjaiból.
A vidékfejlesztési keretre hét nagy témakörban lehet pályázatot beadni. Ezek a következők: ökológiai alapú, környezetbarát termelési rendszerek kiépítése; tájspecifikus mezőgazdasági tevékenység, hozzákapcsolódó feldolgozóipar és kereskedelem; hagyományos kézműipar; nem élelmiszercélú, helyi természetes alapanyagok hasznosítása; falusi és agroturizmus; falvak megújítása, a vidék szellemi és tárgyi örökségének megőrzése, vidéki infrastruktúra fejlesztése.