Az idei első hat hónapban összesen 40,3 milliárd forint iparűzési adót fizettek be a budapesti vállalkozások -- tájékoztatta a Világgazdaságot Deli Lajos, a főpolgármesteri hivatal adóügyosztályának vezetője. A főváros erre az évre 88,3 milliárdos iparűzési adóbevételt tervezett. (Budapesten ez az adónem előre meghatározott arányban oszlik meg a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között.) A tervezett 660 millió forintos idegenforgalmi adóból július 31-ig 350 millió folyt be.
A kiküldött 190 ezer adóbevallásból 164 ezret kapott meg a fővárosi adóhatóság. Ebből 21 ezer bizonyult hibásnak. Gyakori, hogy rossz adószám kerül a bevallásra, nem a megfelelő sorba írják az adatokat, emellett sok vállalkozás kér olyan mentességeket, amelyekre nem jogosult. A tapasztalatok évek óta azt mutatják, hogy inkább az egyéni vállalkozók, illetve a kisebb cégek bevallása hibás, a nagyok ritkán tévednek -- mutatott rá Deli Lajos.
Július 31-ig 26 ezer bevallás nem érkezett meg, ami több, mint tavaly. Az ügyosztályvezető szerint ennek egyik oka, hogy az előző évben kevesebb, mintegy 174 ezer bevallást küldtek ki. Döntően itt is a kisebb cégek, illetve az egyéni vállalkozók azok, akik elmulasztják a bevallást. Sokszor előfordul, hogy a vállalkozások nem jelentik be a címváltozást, illetve a megszűnést. A fővárosi adóügyi szakemberek ezekről gyakran csak a APEH-hel való rendszeres adategyeztetés során szereznek tudomást.
Az idei év első felében 3800 hátralékos szólított fel a főváros tartozása rendezésére. A június 30-i adatok szerint a 4,2 milliárd forint kinnlevőségből 3,1 milliárd beérkezett. Az önkormányzatnak 800 felszámolás alatt lévő vállalkozás tartozik, ebből, a hivatalos eljárás során, 300 jelentkezett vissza. A 450 millió forint hátralékból azonban csupán 26 milliót sikerült behajtani.
Ebben az évben csaknem 300 helyszíni ellenőrzést tartott a fővárosi adóhatóság, amelyből eddig 168-at fejezett be. Összesen 1,3 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg, 33 millió adóbírságot és 40 millió mulasztási bírságot szabtak ki. A 82 célvizsgálat során a túlfizetések visszaigénylését ellenőrizték. Az adózók által visszakért 386 millió forintból végül 233 millió kifizetését tartották jogosnak.
A tapasztalatok szerint gyakori, hogy a vállalkozások nem megfelelően alkalmazzák az adóalap-csökkentő lehetőségeket, indokolatlanul írnak le anyagköltségeket, vagy telephelyet jelölnek meg ott, ahol nincs is. Ezek általában olyan települések, ahol nem kell iparűzési adót fizetni, a 3200 önkormányzatból ugyanis mintegy 2200-ban kötelezik fizetésre a vállalkozókat.