Szeptember végéig elkészülnek az önkormányzati törvény átfogó módosításához kapcsolódó szakmai koncepciók, s november végére a tervezet tárcaközi vitájára is sor kerülhet -- tájékoztatta lapunkat Kara Pál, a BM helyettes államtitkára.
A szakmai háttéranyagok hat kiemelt témakörrel foglalkoznak. Felülvizsgálják az önkormányzatok által ellátott feladatok körét, s ennek alapján javaslatot tesznek a helyhatóságok finanszírozási rendszerének átalakítására. Vizsgálják a városkörnyéki -- kistérségi -- igazgatás kialakításának lehetőségeit, illetve a főváros és környéke igazgatási rendszerének korszerűsítését. Áttekintik a területi középszint -- önkormányzati régió vagy megye -- kialakításának lehetséges megoldásait. A munka része a helyhatóságok törvényességi ellenőrzésének átalakítása is.
A közigazgatás továbbfejlesztéséről szóló kormányzati feladatterv alapján a belügyi tárcának több, szakmailag egyenlő értékű koncepciót, illetve szabályozási tervezetet kell kidolgoznia ez év december 31-ig. Ezek elkészítése során elemzik az egyes megoldások előnyeit, hátrányait, illetve pénzügyi hatásait.
Az önkormányzati rendszer fejlesztésének lehetséges irányairól az év elején országos egyeztetés kezdődött. A BM a lehető legszélesebb körben kívánta az érintettek véleményét kikérni, ezért az elmúlt hónapokban több körben összehívták a legkülönbözőbb településtípusok képviselőit. Speciális helyzetük és gondjaik miatt külön egyeztettek a több mint ezer kisközséggel, ahol a lakosságszám az ötszázat sem éri el. Véleményt kértek a városoktól -- ezen belül külön a megyei jogú városoktól --, a megyei önkormányzatoktól és a főváros kerületeitől. Felkérték a hét országos önkormányzati érdekképviseletet, a helyhatóságoknak feladatot adó minisztériumokat és a jegyzők országos szövetségét is, hogy juttassák el javaslataikat a BM-hez.
A vitaanyaghoz gyökeresen új javaslat nem érkezett -- fejtette ki a helyettes államtitkár az önkormányzati jegyzők tegnapi országos konferenciáján. Több kérdésben más-más álláspontot fogalmaztak meg a különböző településtípusok, de abban egyetértés van az érintettek között, hogy a feladatok és hatáskörök átvizsgálása az egyik legalapvetőbb kérdés, miután ennek tisztázása után lehet átalakítani a finanszírozást. Ugyancsak közös igény a jelenlegi 200-300 normatívát tartalmazó rendszer egyszerűsítése. Szakértők szerint 10-20 normatíva elegendő lenne. Az önkormányzatok költségvetésének döntő hányadát az oktatási, egészségügyi és szociális feladatok viszik el, s alapvető igény az is, hogy a kötelező feladatok finanszírozását biztosítsa a központi büdzsé. Ezzel gyakorlatilag megoldódna az önhibájukon kívül működésképtelen települések helyzete is. Jelenleg ugyanis a 3200 önkormányzat több mint harmada -- mintegy 1160 -- kiegészítő állami támogatás nélkül még kötelező feladatait sem tudná ellátni.