Az igazságügyi tárca hozzálát az új alkotmány tervezetének kidolgozásához, az már politikai egyeztetés kérdése, hogy a ciklus végére megszületik-e az új alaptörvény - jelentette ki Bárándy Péter. Addig is - uniós csatlakozásunkra tekintettel - szükség van az alaptörvény módosítására, hogy a belépés alkotmányos folyamata ne szenvedjen csorbát. A miniszter rámutatott, hogy a csatlakozás a rendszerváltozáshoz hasonló követelményekkel érinti majd életünket, így új feltételeket támaszt a jogalkotással szemben is. Az alkotmány mellett megújítást igényel a jogalkotási törvény, az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozás, és nem nélkülözhető a nemzetközi szerződések hatályosulásával kapcsolatos rendezés sem.

Ezért a tárca szakmai munkájának erősítésére törekszik, amely kifejezésre jut az eddigi szervezeti egységek továbbvitelében és újabbak létrehozásában is. A minisztérium új politikai államtitkára Hankó Faragó Miklós. Közigazgatási államtitkára továbbra is Somogyvári István. A polgári jogi és gazdasági jogterületet változatlanul Gadó Gábor felügyeli helyettes államtitkárként. A nemzetközi, az emberi jogi ügyeket, mint eddig, Höltzl Lipót helyettes államtitkár fogja össze. A büntetőügyekért felelős szervezeti egység új irányítóját Márky Zoltán lemondása miatt még keresik.

Kiemelt feladatai lesznek a közjogi, alkotmányjogi helyettes államtitkárságnak, Papp Imre alkotmányjogász vezetésével. Az új integrációs államtitkárság felelőse Fazekas Judit egyetemi tanár. A parlamenti és társadalmi, valamint az állampolgári kapcsolatokra vonatkozó teendőket is helyettes államtitkár látja el ezentúl Demeter Judit személyében. A tárca gazdálkodását pedig Jenőfi György felügyeli helyettes államtitkárként, aki legutóbb a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumban végzett hasonló feladatokat. Bökönyi István, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka a helyén marad. A büntetőjogi kodifikációért változatlanul Györgyi Kálmán a felelős miniszteri biztos.

A bűnmegelőzésre különösen nagy gondot fordít a tárca Gönczöl Katalin miniszteri biztos vezetésével, aki elmondta: azt kívánják elérni, hogy minél kevesebb legyen a bűncselekmény. Ez az állam, az önkormányzatok és a civil szféra szoros együttműködésével érhető el. A Világgazdaság érdeklődésére közölte: elkészült az egységes pártfogói szervezetre vonatkozó kormányrendelet tervezete. A pártfogók - akik jelenleg a büntetés-végrehajtási intézetekben, a bíróságokon, valamint a gyámügy keretében végzik munkájukat - az igazságügyi tárca vezetésével dolgoznak majd. Lehetővé válik egyebek közt, hogy a bíróság a szabadságvesztés és a pénzbüntetés mellett más, személyre szabott szankciókat alkalmazzon az elkövetővel szemben. A köz javára végzett ingyenmunka mint büntetés például, a közösséget és a sértett kiengesztelését egyaránt szolgálhatja. A számítások alapján egy elítélt börtönköltsége 3000 forint naponta, míg egynapi pártfogói felügyeleté alig haladja meg a félezer forintot. Az ilyen büntetésekkel csökkenthető a börtönök - ez idő tájt 170 százalékos - telítettsége, ami, természetesen nem teszi nélkülözhetővé újabb büntetés-végrehajtási intézetek építését.

Kende Katalin