Minden idők legmagasabb - 18,7 százalékos - munkanélküliségi rátáját mérték januárban a lengyel statisztikusok. A drámai mértékűre duzzadt állástalanságot illetően az EUobserver rámutat, hogy 3,3 millió lengyel keres munkát, közülük pedig 2,7 mil-lióan már segélyt sem kapnak. Részint a munkaerőpiac súlyos helyzetének enyhítésére, részint pedig az Európai Unióhoz és az egységes valutarendszerhez való csatlakozás végett a kormány nagy horderejű adóreform tervén dolgozik. A terv részleteit azonban - azok a közvéleményre gyakorolt elkerülhetetlen kedvezőtlen hatása miatt - várhatóan csak a népszavazás után fogják közzétenni.

Mint a Reuters - varsói kormánykörökből származó értesülésre hivatkozva - jelentette, a tervezet 13 fejezetből áll, súlypontjában olyan célokkal, mint az eddigi, nagyszámú kedvezmény eltörlése, és a meglévő kulcsok csökkentése. Ez utóbbival kapcsolatban azonban ellentétes értesülések is felbukkantak Varsóban: ezek szerint a legmagasabb kulcsot a mostani 40 százalékról esetleg 50 százalékra emelnék. A reform további céljaként említik az adóelszámolás egyszerűsítését, és a rendszer alkalmassá tételét az EU-segélyek fogadására. A Reuters által előzetesen is népszerűtlennek minősített intézkedések révén már 2004-ben 10-12 milliárd zloty (2,6-3,1 milliárd dollár) összeget kellene megtakarítani, részint az EU-csatlakozás költségeinek finanszírozására, részint az egységes valuta bevezetésének még útjában álló - 4 százalék körüli - deficit/GDP mutató csökkentésére. Az elkerülhetetlen reformok kapcsán a hírügynökség rámutat arra a Kelet-Európa-szerte tapasztalható jelenségre, hogy az egymást követő kormányok a költségvetéssel inkább társadalmi békét - ezáltal saját támogatottságukat - igyekeznek megvásárolni, mégpedig iskolák és utak építésének rovására.