Magyarországon elsőként Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sikerült a gyakorlatban alkalmazni az uniós területfejlesztési alapelveket, ami az 1995-ben elkészült megyei integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési programnak köszönhető - tájékoztott Némethi Lajos, a megyei fejlesztési ügynökség igazgatója. A rendelkezésre álló forrásokhoz pályázati úton juthattak hozzá a gazdasági élet szereplői.

A rendkívül biztatóan induló és alakuló folyamat 2000-ben megbicsaklott. A megyét a költségvetési törvény a legkedvezőtlenebbek közé sorolta, és ez a státus azóta is érvényes. Az állami többlettámogatások felhasználása azonban sokkal kisebb önállósággal, a központi előírások "klónozásával" valósulhat meg - tette hozzá az igazgató. A központi előírásokhoz történő ragaszkodás kényszere korlátozott mozgásteret és csekély rugalmasságot "engedélyezett".

Ha az úgynevezett "kemény" társadalmi-gazdasági mutatókat hasonlítjuk össze az országos értékekkel, megállapíthatjuk, hogy a megyében a munkanélküliség változatlanul több mint az országos átlag 2,5-szerese, az egy főre jutó GDP értéke nem éri el az országos átlag 70 százalékát, az önkormányzatok működési forráshiánnyal küzdenek. A források sem a megoldandó problémák nagyságához, sem a jelentkező igényekhez képest nem elegendő mértékűek.

Ha az úgynevezett "puha" társadalmi-gazdasági mutatókat vizsgáljuk, akkor viszont jelentős eredmények mutathatók ki. A legnagyobb eredmény, hogy a megye a válság ellenére talpon maradt - hangsúlyozta Némethi Lajos. A gazdasági élet szereplői évről évre nagyobb aktivitást mutattak. Megkezdődött a gazdasági szerkezet átalakulása. Tíz ipari park, két vállalkozási övezet várja a befektetőket. Amerikai, francia, német, japán, spanyol befektetők tartották érdemesnek a térséget beruházásaik megvalósítására. Kedvezőbbé vált az infrastrukturális környezet.

Kialakult egy komplex területfejlesztési rendszer, amely képes a stratégiai és operatív programok vezérlésére. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács készül a jövőre, ezért felfrissíti, aktualizálja fejlesztési, felzárkóztatási programját, erősíti a projektgeneráló tevékenységet. Az elkészült komplex romaprogramjával pályázni kíván a strukturális alapokból elérhető forrásokra.