Az Európai Bizottság több tagállamot is felszólított, hogy tegyenek eleget környezetvédelmi jelentési kötelezettségüknek. Az első figyelmeztetés értékű felszólítást Belgium, Dánia, Görög-, Írország, Luxemburg és Hollandia kormánya kapta meg. Valamennyiüknek tavaly szeptember 30-ig kellett volna megküldeniük első jelentésüket arról, hogy 2000-2002 között hogyan hajtották végre azt az uniós törvényt, amely az integrált környezetszennyezés-megelőzésről és -ellenőrzésről (IPPC) intézkedik. Az IPPC-s irányelvek célja annak biztosítása, hogy a szennyező ipari és mezőgazdasági tevékenységek szigorú környezetvédelmi ellenőrzés allatt álljanak. A megfelelő jelentések nélkül a bizottság nem tudja elbírálni, hogy milyen mértékben és mennyire teljesülnek unió-szerte az irányelvek.

A felkérést kommentálva Margot Wallström környezetvédelmi biztos arra hívta föl a figyelmet, hogy a jelentéstétel kulcsfontosságú a környezet és a közegészségügy védelme szempontjából, elősegíti a folyamatok jobb megértését. Az IPPC-irányelv az Európai Unió környezetvédelmi törvénykezésének fontos darabja; az engedélyezést tekinti az ellenőrzés egyik leghatékonyabb formájának. Többek között az energetikai szektorra, a kohászatra, a bányászatra és a vegyiparra, a hulladékkezelésre, az élelmiszeriparra vonatkozóan kér adatszolgáltatást. Célja a le-

vegő, a víz és a termőföld szennyeződésének megelőzése, szennyezettségének csökkentése. (VG)