A gyors gazdasági növekedés fenntartása érdekében a makrogazdasági politikának a fenntartható államháztartásra és az infláció visszafogására kell törekednie - írja legfrissebb, sorrendben hetedik éves országjelentésében az OECD (Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete). A költségvetés konszolidációjának a kiadások csökkentésén kell alapulnia, melyhez strukturális reformok és középtávú stratégia szükséges. A szervezet szakértői úgy ítélik meg, hogy az előkészületek és a megvalósítás terén elmaradás mutatkozik, ezért ahhoz, hogy 2005-ben megkezdődhessen az érdemi kiadáscsökkentés, már ma meg kell kezdeni a munkát. Ehhez a 2004. évi bevételnövekedéssel sikerült időt nyerni, de ezt olyan intézkedések meghozására kell felhasználni, melyek elősegítik a kiadási oldal tartós csökkenését, mondta a jelentést ismertető tájékoztatón Val Koromzay, az OECD igazgatója.

Mivel a konszolidáció jótékonyan hatna az OECD által kulcsfontosságúnak nevezett inflációcsökkentésre, az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok is teljesülnének, ami mérsékelné a kamat- és árfolyamkockázatokat.

A kiadások reformjába bele kell vonni az önkormányzatokat is, és növelni kell felelősségüket fiskális politikai céljainak megvalósításáért. Az OECD konkrét javaslatokat is tesz: a létszámcsökkentésnél nem a közigazgatás egészére kell összpontosítani, hanem a kevésbé fontos tevékenységek körére. A jelentés megjegyzi: az 50 százalékos illetményemelés kifejezetten azt a célt szolgálná, hogy kisebb, hatékonyabb állam alakuljon ki - ezt a célt kellene megvalósítani. El kellene törölni a 13. havi nyugdíj bevezetés alatt álló intézményét.

A szervezet további ajánlásokat fogalmazott meg a nyugdíjrendszer második, magánnyugdíjpénztár alapú pillérének erősítésére, hogy az állami nyugdíjrendszer fenntartható maradjon.