A Gazdasági Versenyhivatalban már tesztelik a GVH-t a többi tagállami versenyhatósággal és az Európai Bizottsággal összekötő számítógépes rendszert. Ez lehetővé teszi egymás munkájának figyelemmel kísérését, a kölcsönös véleménynyilvánítást, illetve az együttműködést. Így a GVH-nak is módjában áll majd, hogy egy másik országban vizsgálandó, ám a magyar piacot szintén érintő ügyben kifejtse álláspontját, esetleg aktívan részt is vegyen az eljárásban - tájékoztatta a Világgazdaságot Tóth Tihamér, a hivatal elnökhelyettese, a versenytanács elnöke.

Mint elmondta, az új eljárási rezsim valamennyi tagállamban május elsejével lép hatályba. A GVH-nak tehát - azzal a kihívással egyidejűleg, hogy itthon a magyar mellett a közösségi versenyjog ugyancsak mindennapos gyakorlattá váljék - igen fontos szervezeti változásnak kell megfelelnie, hiszen az úgynevezett európai versenyhálózat (ECN) szerves része lesz.

Mindez egybeesik a tagállami versenyhatóságoknak a közösségi jogalkalmazásban betöltött szerepét növelő eljárási reformmal. Az Európai Bizottság versenyhatóságának célja, hogy a tagállamoknak átadandó bizonyos ügytehertől mentesülvén a valóban fontos, komoly ügyekre koncentrálhasson. Evégett megszűnik a mentesítési rendszer: nem kell a tiltott versenykorlátozások megengedéséért az Európai Bizottsághoz fordulni. A cégek fogják eldönteni, hogy versenykorlátozó megállapodásuk a megengedhető kivételek közé tartozik-e. Ha kiderül, hogy roszszul ítélték meg a helyzetet, utólag versenyfelügyeleti eljárás indítható velük szemben.

A közösségi szabályok, fejtette ki Tóth Tihamér, nem rendezik egyértelműen, hogy egyik-másik ügyben melyik állam versenyhatósága járhat el. Orientáló elv lehet, hogy az a hatóság vizsgálja az esetet, amelynek területén káros hatásokat fejt ki a kifogásolt magatartás. Amennyiben a káros piaci hatás több országra kiterjed, nyilvánvalóan felvetődik az együttműködés szükségessége. Ez realizálódhat akként, hogy az érintettek kijelölnek maguk közül egy vezető versenyhatóságot, amely végigviszi az ügyet, és a többiek addig felfüggesztik eljárásaikat. Az is lehet, hogy egyszerre több államban folyik majd vizsgálat, és az érdekeltek összedolgoznak.

Előfordulhat, hogy a bizottság magához vonja az ügyet. Ez úgymond első az egyenlők között, olyan többletjogosítványok illetik meg, amelyek kiemelik az európai versenyhatóságok köréből. Ha például eljárást indít egy kartellügyben vagy erőfölényes jogsértés miatt, akkor azt a többi versenyhatóság már nem vizsgálhatja a közösségi versenyjog alapján.

Nehéz lesz megítélni, mikor kerül egy ügy közösségi dimenzióba, mikor alkalmazandók a hazai és mikor az uniós szabályok, mondta a versenytanács elnöke. A szakemberek számára a leginkább célravezető a közösségi esetjog folyamatos tanulmányozása lehet. Döntéseikhez az Európai Bizottság hamarosan megjelenő közleményéből is kapnak majd muníciót.