A 370 ezer regisztrált fővárosi vállalkozás 66 százaléka működik ténylegesen - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) budapesti tájékoztatójából. Az adatok szerint a gazdasági társulások 80 százaléka folytat tevékenységet, az egyéni vállalkozásoknak azonban csak 49 százaléka bizonyult működőnek.

A budapesti székhelyű működő vállalkozások száma az országos átlagnál erőteljesebben nőtt az év első három hónapjában. Pest megyében is nagyobb az emelkedés az átlagosnál, így a vállalkozások sűrűségét tekintve a közép-magyarországi régió is őrzi vezető helyét. A fővárosi növekedés főként a tíz fő alatti mikrovállalkozások számának gyarapodásából adódott. A KSH összesítése szerint a Budapesten regisztrált gazdasági társulások 96 százaléka tíznél kevesebb embert foglalkoztat, s az egy százalékot sem éri el azon cégek aránya, ahol az alkalmazottak száma meghaladja a 49 főt.

A társas vállalkozások 46 százaléka korlátolt felelősségű, 42 százaléka pedig betéti társasági formában működik. A cégek száma valamennyi gazdasági ágban bővült, de a növekedés az ingatlanügyletek, a gazdasági szolgáltatás és a kereskedelem területén volt a legnagyobb. A működő egyéni vállalkozások közül a legjobban a tevékenységüket mellékfoglalkozásban végzők száma emelkedett. A főfoglalkozású egyéni vállalkozók száma nem gyarapodott az év elejéhez képest, de változatlanul ők teszik ki az egyéni vállalkozások több mint felét. Az ingatlanügyletek és a gazdasági szolgáltatások területén tovább emelkedett a vállalkozók száma, csökkent viszont a kereskedelemben és az iparban.

A KSH által végzett munkaerő-felmérés adatai szerint Budapesten az év első negyedévében a 15-74 éves népesség 58 százaléka végzett jövedelmet biztosító tevékenységet, vagy volt munkaviszonya. Ez az arány 7,7 százalékkal magasabb az országosnál. A legalább öt főt foglalkoztató fővárosi székhelyű vállalkozásokban, valamint a költségvetési és a társadalombiztosítási intézményekben 945 ezren álltak alkalmazásban. A gazdasági ágak közül az ingatlanügyletek, a gazdasági szolgáltatások, a kereskedelem és az építőipar területén következett be számottevő létszámnövekedés. Csökkent viszont a dolgozók száma az ipar, a szállítás, a posta, a távközlés és a pénzügyi tevékenységek területén.