A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. három új hitelprogramot indít árfolyam-garanciával - döntött a kormány a héten. A rövidesen startoló konstrukciók összkerete 80 milliárd forint. Ennek háromnegyede (60 milliárd forint) az önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram két változatára jut, tíz-tíz milliárd pedig a regionális vállalkozásfejlesztési, illetve a kisebb vállalkozások megerősödését célzó hitelprogramra.

Az utóbbi az Európai Befektetési Alappal közös termék. A hitel maximuma 250 millió forint, és a száz főt meg nem haladó mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetik. Felhasználható telephely létesítésére, bővítésére, korszerűsítésére, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére. Kamata három hónapos Euribor, plusz a biztosítéktól függően legfeljebb évi 3,25, illetve négy százalék. Ez most 5,3-6,1 százalékot jelent. A futamidő 4-10, a türelmi idő két év.

A regionális vállalkozásfejlesztési hitelt kis- és középvállalkozások vehetik igénybe ipari parkokban megvalósuló beruházások, logisztikai központok és minőségi szolgáltatások fejlesztésére, a vállalkozási övezetben megvalósuló beruházások finanszírozására. Mértéke 5-600 millió forint lehet. A kamat legfeljebb háromhavi Euribor, plusz régiónként a fejlettségtől függően évi 3,75 és 4,5 között változik. Eszerint Budapesten például 6,6, Letenyén pedig 5,5 százalék.

Az infrastruktúra-fejlesztési hitel az önkormányzatok beruházási célú alap- és kötelező feladatainak finanszírozását célozza. Felvételére az önkormányzatok, illetve az önkormányzati társulások jogosultak. A hitel mértéke a beruházás értékének maximum 90 százaléka lehet. Kamata a felhasználásától függ. Csatornázás, szennyvíz- és csapadékelvezetés, illetve a szilárd hulladék kezelése esetén háromhavi Euribor, plusz évi 2,5 százalék. Közútépítés, megújuló energiaforrás, közvilágítás és egyéb beruházásoknál pedig háromhavi Euribor +3,5 százalék. Az előbbi most 4,6, az utóbbi 5,6 százalékot jelent. (MK)