A külföldi befektetéseket ösztönző szlovák ügynökség (SARIO) a tavalyi évben összesen 47 új beruházási projekt létrehozását segítette, amelyek értéke összesen 1,8 milliárd euró volt. Ebből a legjelentősebb befektető a koreai Kia/Hyundai autógyár volt (1,1 milliárd euró értékkel), második pedig a Getrag Ford (350 millió euró értékkel). A legtöbb külföldi befektetés a zsolnai, nyitrai és a kassai vonzáskörzetbe érkezett a beruházásösztönző szervezet adatai szerint.

A megvalósult projektek alapján a SARIO az elkövetkező két-három évben 12 ezer új munkahely teremtését tartja valószínűnek. Persze nagyon sok hazai új munkahelyet kellene még ezenfelül létrehozni ahhoz, hogy a gazdasági miniszter vezette ANO párt 2004 októberében ismertetett Modern társadalom elnevezésű programja alapján a választási időszak végéig a tervezett 80 ezer új munkahely megvalósuljon.

A mennyiségi változáson kívül minőségi változásnak is be kellene következni - véli a SARIO. Előtérbe helyeznék a tudományos-technikai parkok, kutató-fejlesztő központok, pénzügyi és vevőszolgálati központok létrehozását, ezek szlovákiai megtelepedését célzottan is támogatnák. A cél az ipar után a szolgáltatási szektor felfuttatása, a magasabb hozzáadott értéket termelő befektetések becsalogatása.

S vajon van-e minderre esély a jelenlegi kilátások alapján? Nehezíti a helyzetet, hogy a szolgáltató szektorra az EU strukturális alapjaiból az idén még nem jut pénz: várhatóan csak 2007 után lehet erről a területről pályázni. Az Economist Intelligence Unit elemzése feltárja: a nyolc új uniós tagország külföldi befektetőkre gyakorolt vonzereje megszűnőben van. A várható uniós tagság 2002-ben kezdte Szlovákiára terelni a figyelmet, s a tavalyi csatlakozás miatt már akkor megnövekedett a közvetlen külfölditőke-beáramlás: Szlovákia az EU-tagság, valamint saját gazdasági reformjai által került a külhoni befektetők figyelmébe. Északi szomszédunknak a csatlakozás után is sikerült megőrizni vonzerejét, ám úgy tűnik, a befektetők kezdik felfedezni Délkelet-Európa (költség)előnyeit is.