Május 9-e óta több alkalommal szerette volna megtekinteni Dunaszentgyörgy tartaléklistára került pályázatának értékelését a település polgármestere és a pályázat írója is, eddig hiába. Falakba ütköztek a regionális fejlesztési ügynökségnél és az érintett irányító hatóságnál, ahol végül - többszöri megkeresésre - annyit sikerült elérniük, hogy időpontot (június 7.) javasolhattak a megtekintésre; ennek elfogadásával kapcsolatban azonban még "viszszaszól" a hatóság. Semmi rejtegetnivalót nem találok a pályázat értékelésében, hacsak nincs valami olyan dolog mögötte, amit nem szeretnének megmutatni - kommentálta a történteket Gödör István, az Econoserve Pályázati Kft. ügyvezetője.

Nem Dunaszentgyörgy az egyetlen, amely pályázata ügyében nem tud egyetértésre jutni a hivatalokkal - erősítette meg Maróczi Imre, a Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetségének elnöke. Megítélése szerint e téren is fontos lenne az átlátható szabályozás, hogy ne fordulhasson elő az, ami már többször: ugyanannak a pályázatírónak két ugyanolyan pályázata közül az egyik nyert, a másikat pedig elutasították.

A pályázó a regionális fejlesztés operatív programnál (rop) három napon belül jelezheti észrevételeit, amelyeket az irányító hatóság panaszkezelési eljárás keretében vizsgál ki. Kováts Kornél kormány-főtanácsadó szerint a fellebbezés jogintézménye a pályáztatás során nem értelmezhető, mivel nem államigazgatási eljárásról, hanem polgári jog hatálya alá tartozó szerződéskötési folyamatról van szó.

A gazdasági versenyképesség operatív program (gvop) esetében az elutasított pályázó, amennyiben méltánytalannak, a kiírás és a pályázati útmutató alapján nem megalapozottnak tartja a döntést, panasszal élhet az irányító hatóság vezetője felé - szögezte le Novák Csaba főosztályvezető. Joga van betekinteni a bíráló bizottság emlékeztetőjébe, megismerni az elutasítás okait, kijavítani és újra beadni a pályázatát. A lényeg az, hogy ezt nagyon gyorsan tegye, mielőtt még az adott pályázati ablak forrásai kimerülnének.

Dicsérte a pályázókat Novák Csaba, mert az idén jóval felkészültebbek, mint tavaly. Emellett szerinte már érzékelhetők az intézményrendszeri egyszerűsítések jótékony hatásai is. Mindennek köszönhetően a kis- és középvállalkozók körében a tavalyi 40 százalékról az idén 25 százalékra csökkent a formai hibával beadott pályázatok száma. A gvop irányító hatósága és a közreműködő szervezetek mindeközben arra törekszenek, hogy a 2004. évi nyertesekkel június végéig megkössék a támogatási szerződéseket, vagy bizonyos esetekben elálljanak tőle. Az irányító hatóság ekként kívánja elkerülni az elhúzódó, fölösleges "forrásvisszatartást", az esetleg így felszabaduló kereteket a 2005-ös pályázók számára biztosítanák.

Az agrár- és vidékfejlesztési operatív programnál (avop) a pályázó a döntés ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül nyújthat be kifogást, erről a miniszter 30 napon belül dönt, utána további jogorvoslatnak helye nincs - tájékoztatta lapunkat Maácz Miklós főosztályvezető. Ezután a pályázó polgári per keretében kérheti az eljárás szabályszerűségének felülvizsgálatát.

A humánerőforrás-fejlesztés operatív programnál (hefop) a pályázatot értékelő bizottság szakmai döntése ellen fellebbezni nem lehet - közölte Törökné Rózsa Judit, az irányító hatóság főigazgatója. Amennyiben egy pályázat egésze, vagy az abban megjelölt tevékenység nincs összhangban a hefop célkitűzéseivel, úgy azt elutasításra javasolják a bírálók. A döntésről, az elért pontszámról és a részletes szöveges indoklásról tájékoztatást kap a pályázó. Ezt követően az értesítő levél kiküldésétől számított 30 napon belül az elutasított pályázó írásban eljárásrendi panasszal fordulhat az irányító hatóság vezetőjéhez, aki saját hatáskörben nyolc napon belül elbírálja a kérelmét.

Stratégiai célokat szolgáló, jó minőségű projektek kiválasztását segíti elő az európai uniós támogatások felhasználását koordináló intézményrendszer - szögezte le a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH). A hivatal szerint szakmai okból elutasított pályázatról született döntés megváltoztatására eddig nem került sor, ugyanakkor jogosultsági hiba miatt elutasított pályázatok újraelbírálására már akadt példa. Egyelőre bíróság sem hozott jogerős ítéletet EU-pályázati döntés(ek) ügyében, kialakult bírói gyakorlat csak más (privatizációs, versenyeztetési stb.) pályázaton való részvételhez kötött eljárások esetén van.