Magyar gazdaság

Miért csak személyesen nyilatkozhatunk nyugdíj ügyben?

A magán-nyugdíjpénztári tagnak a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonya fenntartásának szándékáról 2011. január 31. napjáig - személyazonosságának ellenőrzése céljából - személyesen kell nyilatkoznia bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál (ONYF).

Ezt harmincnyolc helyen teheti meg a pénztári tag. A nyilatkozattételhez rendszeresített a nyomtatvány közzétételre nem kerül, mivel a törvény értelmében a nyilatkozatot személyesen kell megtenni. Emiatt a nyilatkozattételre elektronikus ügyintézés keretében sem kerülhet sor, így az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyeknek is személyesen kell nyilatkozniuk.

Nyilatkozattétel hiányában a társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő magán-nyugdíjpénztári tag tagsági jogviszonya a törvény erejénél fogva 2011. március 1. napjával megszűnik - olvasható az ONYF honlapján.

Amennyiben a helyszíni nyilatkozattételre jogosult személy, illetve a tartósan külföldön tartózkodó pénztártag nyilatkozatát 2011. január 31-éig rajta kívül álló okból nem tudta megtenni, akkor az akadály megszűnésétől számított nyolc napon belül, de legfeljebb 2011. február 28-áig - a nyilatkozat fentiek szerinti pótlásával egyidejűleg - igazolási kérelmet terjeszthet elő.

Az a magán-nyugdíjpénztári tag, akinek részére 2011. február 1-jét megelőzően az őt ténylegesen megillető ellátás 75 százalékának megfelelő mértékű társadalombiztosítási - vagy azzal egy tekintet alá eső - nyugellátást állapítottak meg, 2011. január 31-ig kérheti nyugellátása összegének módosítását. A módosítási kérelmet ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelytől a nyugdíjas nyugdíjszolgáltatásban részesült, vagy amelynek tagja. A kérelem elfogadásáról - illetőleg a törvényi feltételek hiányában annak elutasításról - a magánnyugdíjpénztár dönt.

Amennyiben a kérelmező már részesült magán-nyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatásban, az igénybevett szolgáltatást köteles a módosítási kérelem benyújtásától számított 60 napon belül a magánnyugdíjpénztár részére visszafizetni.

 

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek