Magyar gazdaság

Új online platform segíti a magyar közszféra szervezeteit

Ezzel az ÁSZ kiváltja a korábbi integritási felmérését.

Az integritáskultúra megszilárdítása érdekében az Állami Számvevőszék egy folyamatosan rendelkezésre álló, online felületen könnyen kitölthető kérdőívet biztosít a magyar szervezetei számára, melynek kitöltésével – önértékelés keretében – a szervezetek fel tudják mérni és értékelni tudják az integritási helyzetüket.

Ezzel az ÁSZ kiváltja a korábbi integritási felmérését.

Az Állami Számvevőszék által 2011-ben indított, évente megismételt integritásfelmérés hatékonyan járult hozzá az integritásszemlélet megismertetéséhez és elterjesztéséhez a magyar közszféra szervezetei körében. A korrupciós kockázatok feltérképezését és az integritásalapú kultúra elterjesztését egyaránt szolgáló számvevőszéki kezdeményezés sikerességét mutatja, hogy folyamatosan növekedett a kérdőívet kitöltő intézmények száma, és a felmérésben több alkalommal résztvevő szervezetek körében a kontrollok kiépítettsége is javuló tendenciát mutat.

Fotó: Shutterstock

Az idei évtől a szervezetek már nem kampányjellegű felmérésekben vehetnek részt, tehát nincs kötött kitöltési időszak, hanem az év során bármikor – akár többször is – kitölthetik a kérdőívet. Így a szervezetek a korábbi hiányosságaik megszüntetése, kijavítása után felmérhetik, hogy a megtett intézkedéseik eredményeképpen mennyivel változott az integritásértékelésük. A kérdőív kitöltésére szolgáló online felület számos felhasználóbarát újítással várja az integritásalapú működés és szervezeti kultúra irányában elkötelezett, érdeklődő szervezeteket.

A költségvetési szervekre kiterjedő önértékelés célja azon kockázati tényezők feltárása, amelyek károsan befolyásolhatják a közszféra szervezeteinek korrupciós kockázatokkal szembeni védekezőképességét. Az önértékelés nemcsak felhívja a közszféra szervezeteinek a figyelmét a tevékenységükkel összefüggő korrupciós kockázatokra, de a már kiépített kontrollok értékelésével megteremti annak lehetőségét is, hogy a résztvevő intézmények elősegítsék saját szervezetük integritásának erősítését, hozzájárulva ezzel az integritásszemléleten alapuló közigazgatási kultúra elterjedéséhez, az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtéséhez, illetve megerősítéséhez.

A kérdések rávilágítanak arra is, hogy a gyorsan változó világunkban milyen új, további kontrollok beépítése válhat időszerűvé.

Tavaly az Állami Számvevőszék áttekintette és az önértékelés céljának megfelelően, valamint a könnyebb értelmezhetőség érdekében tovább egyszerűsítette a kérdéseket, továbbá a kitöltésre szolgáló online felületen számos felhasználóbarát fejlesztést végzett. A fejlesztések a tavalyi évben debütált önértékelő lapot is érintették, amelynek segítségével a kitöltők idén is gyorsjelentést kapnak majd a saját intézményük által elért eredményekről egyes integritási területek vonatkozásában, valamint a korábbi kitöltésekkor kapott eredményekkel való összehasonlíthatóság is biztosított marad. Az Állami Számvevőszék célja, hogy segítse a közszféra szervezeteit azon területek azonosításában, ahol további fejlődésre van szükség, biztosítva ezzel az integritáskultúra megszilárdítását.

A Számvevőszék kereszttüzében az uniós statisztikák

Az Európai Számvevőszék ellenőrzése a 2013–2021-es időszakot fedi le.

 

paltform integritás online Állami Számvevőszék (ÁSZ) közszféra
Kapcsolódó cikkek