Elindult a Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése című, RRF-2.3.1-2021 kódszámú felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése – olvasható a palyazat.gov.hu portálon. A pályázattal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat november 18-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban. A konstrukció keretében 2026. június 31-ig megvalósuló beruházások a Covid-válság utáni talpra állást segítő Helyreállítási és ellenálló-képességi terv (HET) részét képezik, azok elszámolható költsége 62,885 milliárd forint.

Fotó: Shutterstock

A kiíró ezzel a pályázattal arra a kihívásra kíván választ adni, hogy a kutató-tudásközvetítő szervezetek által megtermelt tudás alacsony mértékben hasznosul, ezért elengedhetetlen a felsőoktatási tudás hasznosítására irányuló törekvések és a szektorok közötti együttműködések ösztönzése. A felsőoktatás részaránya a GDP-arányos kutatás-fejlesztési (k+f) ráfordításokon belül alacsony, így szükséges az ágazat k+f aktivitásának fokozása, kapacitásainak bővítése. Emiatt a következő években kiemelten szükséges az együttműködések erősítése, illetve az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások végrehajtása. Utóbbiak célja, hogy egyrészt lehetővé tegyék a felsőoktatási, akadémiai tudás üzleti környezetben való hasznosítását, elősegítve a tudásáramlás megvalósulását, illetve támogatva a felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásokat.

Olyan tématerületekhez kapcsolódva jönnek létre a Nemzeti Laboratóriumok, amelyek a zöldátállással vagy a digitalizációval állnak kapcsolatban,

a HET-ben pedig további kulcsterületeket jelöltek ki, ilyen a az adatvezérelt egészség, a gyógyszerkutatás és -fejlesztés, a vízbiztonság, a mesterséges intelligencia vagy az autonóm rendszerek.

A támogatott fejlesztések keretében lehetőség van ipari kutatás és kísérleti fejlesztés végrehajtására, a projektek céljához feltétlenül szükséges építési, korszerűsítési, bővítési, átalakítási és alap-infrastrukturális fejlesztések végrehajtására, az ipari kutatást és kísérleti fejlesztést megalapozó alapkutatásra, információs technológia fejlesztésére, de szakmai konferenciákon való részvételre is. A Nemzeti Laboratóriumokban elvégzett felfedező és kísérleti kutatások biztosítanak folyamatosan megújuló alapot a létrejövő startupoknak és spinoff cégeknek is.

A Nemzeti Laboratóriumok beruházás-előkészítése az érintettek széles körének bevonásával már egy éve tart, a végrehajtást az Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakmai közreműködésével.

A felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthatnak be költségvetési szervek és jogi személyiséggel rendelkező intézményeik, felsőoktatási intézmények, kizárólagos állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok, vállalkozások, helyi vagy térségi önkormányzatok és alapítványok.