A testület egyhangúlag támogatta a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendelet módosítását, amellyel jelentősen kibővítik a támogatásra való jogosultságot, duplájára emelik a leginkább rászoruló budapesti háztartások számára hozzáférhető támogatás összegét, valamint lehetővé teszik a vezetékes gáz- és a villamosenergia díjának támogatását is. Az új rendszerben a havi négyezer, évi 48 ezer forintos támogatást a rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek kaphatják, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték. 

20220629 Budapest Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének ülése Fotó:
Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi kétezer forint – évi 24 ezer forint – támogatásban részesülhetnek. A távhőszolgáltatási, valamint a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjtámogatás mellett gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatást is biztosítanak, havi 2000-2000 forint összegben.

 

A havi 4000 forint támogatásra jogosult háztartások így a továbbiakban kettő – általuk választott  díjtámogatásban részesülhetnének, egyenként havi 2000 forint összegben.

 

 

Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester a javaslat vitájában arról beszélt, hogy az extra plusz bevételeknek ne csupán 5, hanem 10 százalékát fordítsák rezsitámogatásra, így havi 6000 ezer forintra nőhetne a juttatás. Wintermantel Zsolt szerint a támogatások folyósításában közreműködő Hálózat Alapítvány nem működik hatékonyan, képtelen a feladata ellátására. Az előbbiek miatt a Fidesz-KDNP módosító javaslatot is benyújtott, de azt a testület nem támogatta.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes elmondta, a jövő évben várhatóan 1,2 milliárd forintba került a rezsitámogatás, amely körülbelül 150 ezer háztartást érint. Karácsony Gergely főpolgármester azt hangsúlyozta: minden kerület együttműködésére számítanak, hogy a támogatás eljusson a rászorultakhoz. A Fővárosi Közgyűlés – 17 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett – döntött arról is, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium által megszabott augusztus 31-i határidőig nem kezdeményezi a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon ingyenes átadását a magyar állam részére. Ezt azzal indokolták, hogy az ingyenes átadás „ellentételezéseként” az állam csak a 2022. évi likviditás megőrzéséhez szükséges működési hiány tőkeemeléssel való biztosítását vállalja, márpedig arra a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek 2022-ben nincs szüksége. Továbbá az integrációs program jelenlegi feltételei nem biztosítják a budapestiek biztonságos ivóvízellátásának közép- és hosszú távú fenntartását. 

Ahhoz, hogy a főváros a tulajdonában álló, a folyamatban lévő vagyonértékelés eddigi eredményei alapján nagyságrendileg 400 milliárd forint víziközmű-vagyont ingyenesen átadja a magyar állam részére, megfelelő garanciákat szükséges kapni az infrastruktúra karbantartására, az amortizáció pótlására annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az infrastruktúra állapotának romlása, amely elengedhetetlen a fővárosiak biztonságos ivóvízzel való ellátásához – olvasható az elfogadott javaslatban. A testület határozott arról is, hogy nyilvános pályázatot írnak ki a Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozására.

Az autizmussal élő emberek számára megfelelő körülményeket biztosító szabadidős és kulturális foglalkozásoknak teret adó központ létrehozásának igénye a közösségi költségvetés keretében fogalmazódott meg, és mint nyertes ötlet, a megvalósításához 250 millió forintot biztosít a fővárosi költségvetés.

 

A képviselők jóváhagyták, hogy 1 milliárd 18 millió forinttért eladják a Semmelweis Egyetemnek a IX. kerületi Knézits utcai ingatlant, amely idősotthonként funkcionált.

 

Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester módosító indítványában azt kezdeményezte, hogy mivel az ingatlan eladásával férőhelyek szűnnek meg, a főváros adja át az értékesítésből befolyó pénzt a kerületében 3,5 milliárd forintért – kormányzati támogatással – felépíteni tervezett idősotthon létrehozásához. A képviselők nem támogatták a módosító javaslatot. A testület döntött arról is, hogy a XI. kerületi Szent Imre Kórház mögött található terület Sósfürdő tér lesz. A VIII. kerületben a Diószegi Sámuel utca és Orczy út találkozásával közrezárt terület Benyovszky Móric, a XVIII. század világhírű magyar utazója, hajósa, katonája és földrajzi leírója nevét veszi fel.