Számos jogszabályváltozást hozott az új év a hazai mezőgazdaságban, az egyik legjobban várt módosítás a generációváltást elősegíteni hivatott gazdaságátadási törvény volt. Bár a jogszabályt még 2021 decemberében hirdették ki, a törvény csak ez év január elsején lépett hatályba. Az új szabályozás elsősorban az adminisztrációt könnyíti meg.

20221018 repcevis kereszteny sajt feldolgozo farm nemeth balazs havran zoltan magyar nmezet
Az új gazdaságátadási szabályok a generációváltást is felgyorsíthatják a mezőgazdaságban. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Az előző időszakhoz képest a legnagyobb változás az, hogy a gazdaságot mint egységet ruházhatják át a tulajdonosok, így tehát a gazdasághoz kapcsolódó összes elem (a föld, az egyéb ingatlan és ingóvagyon, a vagyon értékű jogok, a társasági részesedések) egyszerre, egyben kerülhet át az új tulajdonoshoz. A szerződések átruházása és a pályázatok, támogatások, hiteljogviszony átadása is sokkal egyszerűbbé válik.

Fontos, hogy ez a törvény nem kötelező erejű, vagyis azok a termelők, akik nem kívánnak élni e jogszabály nyújtotta lehetőségekkel, a törvény rendelkezéseit megelőző jogi eszközökkel is megválhatnak a gazdaságuktól, illetve egyéb vagyontárgyaiktól.

A gazdaság átadása egy gazdaságátadási szerződés révén mehet végbe. Ennek több módjára is lehetőséget nyújt az új szabályozás. A felek adásvétel útján vagy akár ajándékozás révén is nyélbe üthetik az ügyletet, de köthetnek tartási szerződést, vagy életjáradék fizetésében is megállapodhatnak.

Átadó lehet az az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb öt éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább tíz éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet, és ebből igazoltan árbevétele származott. Gazdaságátvevő pedig a 60. életévét be nem töltött termelő lehet. 

Fontos feltétele a könnyített gazdaságátadásnak, hogy a fiatalabb félnek rokoni kapcsolatban kell lennie a gazdaságot átadó mezőgazdasági vállalkozóval vagy őstermelővel. Abban az esetben nem szükséges a vérségi kapcsolat, ha az átvevő legalább hét éve az alkalmazottja a gazdaságot átadó termelőnek.

A gazdaságátadás feltételeinek egyszerűsítése a generációváltásra is pozitív hatással lehet. A folyamat felgyorsítására nagy szükség lenne, nem titok ugyanis, hogy a hazai gazdatársadalom elöregedőben van. A hazai mezőgazdasági termelők 35 százaléka betöltötte a 65. életévét. A generációváltást a kedvezőbb jogszabályi környezet kialakítása mellett a különböző támogatásokkal is ösztönzi a kormányzat. A cél ugyanis az, hogy a nyugdíjkorhatárhoz közel álló gazdálkodók mezőgazdasági üzemeit fiatalabb termelők vegyék át. A tervek szerint a gazdaságátadásban részt vevők is többlettámogatásokra számíthatnak a beruházási pályázatok kapcsán.

Így változtak az állami földértékesítés szabályai

Idén újra állami földekre pályázhatnak a gazdálkodók, a 10 hektár fölötti területek értékesítésével folytatódik ugyanis a földértékesítési program. Ki, hogyan, és milyen feltéltelekkel vásárolhat? Az Agroképnek írt cikkében ezekre a kérdésekre adja meg a választ Dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára.