Az áramszolgáltatók az idén is elkényeztették osztalékaikkal a részvényeseket. A Budapesti Értéktőzsdén is forgó hat társaság a tavaly realizált adózott eredményének 90-98 százalékát adta oda a befektetőknek, ráadásul erőteljes profitjavulásról számolhattak be. Egyedül az Édász lóg ki a sorból, amelynek nyeresége 7,6 százalékkal, 5,171 milliárd forintra mérséklődött 2001-hez képest. A társaság profitcsökkenése azonban a pénzügyi tételekre vezethető vissza: egyrészt visszaesett a kamatbevétel, másrészt a pénzügyi műveletek ráfordításai 346 százalékkal nőttek a Soproni Fűtőerőmű Kft.-ben meglévő részesedés könyv szerinti értékének csökkentése (720 millió forintos értékvesztés) miatt.

A többi öt áramszolgáltató ezzel szemben kiugró évet könyvelhetett el. Az Émász adózott eredménye háromszorosára, 1,239 milliárdra bővült. Ennél kicsit szerényebb javulással kellett beérnie a Titásznak, amely 2,813 milliárdos konszolidált adózott nyereséget produkált az előző évi 741 milliót követően. Duplázott a Dédász: adózott nyeresége 2,548 milliárd forintra bővült. Igaz, ez elsősorban a rendkívüli tételeknek - a társaság leányvállalata, a DH-SZER Kft. végelszámolásának és a hálózatfejlesztési hozzájárulás passzív időbeli elhatárolása feloldásának - köszönhető. Az Elmű 9,588 milliárdos nettó profitja "mindössze" 34 százalékos javulást takar, míg a Démász 10,8 százalékkal, 4,571 milliárd forintra javította profitját.

Az árbevétel és a hálózati veszteség mind a hat társaságnál javult. Az áramszolgáltató részvények közül a BÉT-en leglikvidebb részvénynek számító Démász 2002-ben a közvetlen fogyasztóknak 2,9 százalékkal több villamos energiát értékesített: az ipari fogyasztóknál ez 2,5, a lakosságnál 3,4 százalékos bővülést jelent. A társaság hálózati vesztesége 10,99 százalékra mérséklődött, ami számottevő javulást jelent a 2001. évi 11,45 százalékhoz képest. Ám mint a cég vezetése megjegyezte: a veszteség csökkenése most már döntően a hálózati beruházásokhoz kapcsolódó kedvező hatásoknak köszönhető.

Az Elmű árbevétele közel 8 százalékkal, 161,2 milliárd forintra emelkedett, a 2002. évi villamosenergia-vásárlás 2001-hez képest 2,3 százalékkal nőtt, míg az értékesítésnél ez az arány 3,5-es bővülést mutat. A nagyfogyasztók vásárlásai 6,8 százalékkal bővültek, amelynek hátterében az húzódik meg, hogy az egyik legnagyobb fogyasztó, a Mol Rt. az Elmű ellátási területére, Százhalombattára koncentrálta országos tevékenységének jelentős részét. Ugyanezen fogyasztói körben kiemelkedő fejlődést mutat az építőanyag-ipar (Duna-Dráva Cementmű) és az üzletközpont jellegű kereskedelmi vállalkozások (Auchan, Tesco). Az Elmű hálózati vesztesége 11,8 százalék lett, ami 2001-hez képest 0,9 százalékpontos javulást jelent.

Az Émász Rt. értékesítési árbevétele 3,8 százalékkal, 74,697 milliárdra bővült, jóllehet mind a villamosenergia-vásárlás, mind az értékesítés csekély csökkenést mutat 2001-hez képest. Az előbbi oka, hogy csökkentek a nagyfogyasztók vásárlásai és az ellátási területen is több gázmotoros erőmű létesült. A villamosenergia-értékesítésen belül a legnagyobb szegmenst jelentő ipari fogyasztók körében 2,9 százalékos csökkenés volt tapasztalható: a legnagyobb fogyasztó, a BorsodChem Rt. saját energiatermelő egység kiépítésével már jóval kevesebb villamos energiát vásárol, az Ózdi Acél Művek Rt. év közben jelentkező problémái (robbanás, dekonjunktúra, anyagellátási zavarok) csökkenő energiafogyasztást eredményeztek, míg a Mol százhalombattai technológiai centralizációja visszavetette a tiszaújvárosi telephely fogyasztását. Az Émász hálózati vesztesége 2,6 százalékkal, 9,6-re mérséklődött.

A Dédász árbevétele 7,7 százalékkal, 64,473 milliárd forintra nőtt, míg az értékesített villamos energia mennyisége 2,1 százalékkal bővült, a kisfogyasztói körben 2,6, míg a nagyfogyasztók esetében 1,7 százalékkal. A társaság hálózati vesztesége 10,7 százalékra csökkent az előző évi 11,9-ről. A Titász esetében a villamosenergia-értékesítés árbevétele 7,5 százalékkal, 63,827 milliárd forintra nőtt, míg az áramszolgáltató hálózati vesztesége 11,2 százalékot tett ki.

Az Édász árbevétele 112,351 milliárd forint volt 2002-ben, 8,1 százalékkal több, mint az előző évben. A villamos-energia-értékesítés volumene 2002-ben 4,2 százalékkal volt magasabb, mint 2001-ben. A legnagyobb szeletet jelentő teljesítménydíjas fogyasztás 3,1 százalékos emelkedése az ipari parkok vállalatai fogyasztásának növekedésével, illetve a különféle bevásárlóközpontok fogyasztásának növekedésével magyarázható. A cég hálózati vesztesége 9,2 százalékra csökkent tavaly az előző évi 10,2-ről.

Ami az idei évet illeti, az értékpapír-piaci elemzők egyedül a BÉT által jegyzett A kategóriába sorolt Démászra adnak prognózisokat. Eszerint 2003-ban az értékesített energiamennyiség 2 százalékos emelkedésével számolnak, ami az átlagos tarifaemelésnél magasabb értékesítési árnövekedés mellett a Démász árbevételének közel 12 százalékos emelkedését jelentené. A bruttó fedezeti hányad a prognózisok szerint nem változik számottevően, és a hálózati veszteségek további lefaragására sem látnak esélyt, így 2003-ra a tavalyi évvel megegyező, 11 százaléknyi veszteséget prognosztizálnak. A társaság stratégiájával összhangban, az aktív beruházási politikával párhuzamosan, a hitelállomány további emelkedésére számítanak az értékpapír-piaci szakértők, így mind 2002-ben, mind pedig 2003-ban a pénzügyi tételek rontják a cégszintű eredményt. Összességében 2003-ban 4,8 milliárd forintot valamivel meghaladó adózott eredménnyel kalkulálnak a Démász esetében az elemzők.

A Titász közgyűlési előterjesztési anyagában annyit jegyzett meg 2003-mal kapcsolatban, hogy legfontosabb céljuk a szolgáltatás biztonságának fokozása, illetve a piaci pozíciók erősítése. A villamosenergia-értékesítés növelését jobb marketing- és értékesítési tevékenységük révén kívánják elérni.