Létezik-e közösségi szintű jövedékiadó-rendszer?

Igen, amelynek feltétele, hogy minden tagállam pontosan ugyanazokra a termékekre alkalmazza a közös szabályokat. A 92/12 EGK-alapirányelv értelmében ezek közé tartoznak az ásványolajtermékek, az alkohol és az alkoholtartalmú italok, valamint a dohánygyártmányok.

Milyen különleges szabályt lehet említeni a jövedéki adóval kapcsolatban?

Az adókötelezettség és az adófizetési kötelezettség keletkezése sajátos módon különböző eseményekhez kapcsolódik. Adókötelezettség a jövedéki adót viselő termék előállításával egyidejűleg, illetve a terméknek harmadik országból az EU területére történő behozatalakor keletkezik. Az adófizetési kötelezettség viszont csak a jövedéki termék fogyasztás céljára történő kibocsátása időpontjában válik esedékessé. Ez a helyzet áll fenn akkor is, ha az előállított és adóköteles termék olyan hiányát állapítják meg, amely nem számolható el adómentesen. A szóban forgó két momentum között adófelfüggesztés érvényesül. Erről a terméknek adóraktárban történő előállítása, feldolgozása, tárolása, továbbá az adófelfüggesztés mellett végezhető szállítások esetében beszélünk. Utóbbi az adóraktárak közötti, valamint az adóraktárból a bejegyzett vagy nem bejegyzett kereskedő részére történő szállítást jelenti. Továbbá az adófelfüggesztéssel esik egy elbírálás alá a termék közösségi vámeljárás alá helyezése az importálást követően, illetve az exportra történő kiszállításkor.

Az adóraktárrá minősítés hogyan folyik, és milyen kötelezettségeket von maga után?

Az illetékes hatóság az engedélyezési eljárás során alapos vizsgálatnak veti alá a kérelmet benyújtó cég addigi működését és a tervezett jövedéki tevékenységét. Az adóraktár-engedélyes vállalkozás köteles nyilvántartást vezetni az árukészletéről, valamint a termékmozgásról, a ki- és betárolásról. Követelmény, hogy az engedélyes járuljon hozzá a hatóság ellenőrzéséhez. Az adóraktár-engedélyesnek garanciát kell adnia arra vonatkozóan, hogy a felfüggesztett adót megfizeti. A tagállamok közötti, adófelfüggesztéssel végzett szállítások esetében a biztosítéknyújtás kötelező. Ez alól a tagállami szabályozások sem adhatnak felmentést, ugyanakkor ezeken kívül az országok további feltételeket is szabhatnak, de azokat csak a saját adóraktáraikra érvényesíthetik.