Új pályázati felhívás jelent meg a PHARE CBC Magyarország / Szlovénia 2005 program keretében A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása címmel. Ennek célja a határrégióban a foglalkoztatás növelése, továbbá fenntartható munkaerő-piaci együttműködések kialakításának ösztönzése.

A program keretében a munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő képzési és foglalkoztatási programok kidolgozása és megvalósítása, valamint a munkaerő-piaci szereplők közötti határon átnyúló együttműködési hálózatok létrejöttének elősegítését támogatják.

Támogatásra számíthat

I. komponens - A munkanélküliek foglalkoztatásának bővítése

>> 1. A munkanélküliek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése

- A munkanélküliek igényeihez illeszkedő speciális képzési és foglalkoztatási programok kifejlesztése és megvalósítása, különös tekintettel a kiemelt célcsoportokra, így a tartósan munka nélkül lévőkre, nőkre, fiatalokra

>> 2. A munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása

- Munkanélküliek számára gyakorlatorientált képzési programok kifejlesztése és megvalósítása

- Innovatív, közös foglalkoztatási programok kifejlesztése, ideértve az újfajta foglalkoztatási módokat és a munkaszervezet új formáit támogató foglalkoztatási programokat (pl. távmunka stb.)

II. komponens - Fenntartható munkaerő-piaci együttműködések kialakítása a határ mindkét oldalán:

>> 1. Partnerségi kapcsolatépítő programok a helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatására - térségi foglalkoztatási paktumok megvalósítása

>> 2. Közös változás-előrejelző rendszerek kifejlesztése a tartós munkanélküliség, illetve az inaktívvá válás által veszélyeztetettek korai azonosítására

>> 3. Az információs technológiák használatának kiszélesítése a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek közötti együttműködés javítására (közös adatbázisok, közös honlapok, internet alapú munkaerő-piaci szolgáltatások közös kifejlesztése és terjesztése. Jogosult terület: Vas és Zala megye Magyarországon, Pomurje régió (Prekmurje és Prlekija) a Szlovén Köztársaságban (26 önkormányzat).

A projekt időtartam: maximum 18 hónap.

Teljes keretösszeg: 4 268 000 euró, ebből 2 134 000 euró áll rendelkezésre magyar és 2 134 000 euró szlovén oldalon.

Beadási határidő: 2005. február 1.

Forrás: www.vati.hu