A Pénzügyminisztérium a COVID-19 járvány harmadik hullámával kapcsolatos kedvezőtlen gazdasági hatásokat mérsékelni és a gazdaságot újraindítani hivatott fiskális politikai lépések eredményeképp a GDP 7,5 százalékára módosította a 2021-es költségvetés hiánycélját 2021. áprilisában.

Az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya ennek megfelelően 3 990 milliárd forintra emelkedett, amelynek következtében az ÁKK is módosította 2021-es finanszírozási tervét 2021. május 10-én. Az első félévében végrehajtott adósságkezelési műveletek eredményeként a 2021. évre vonatkozó elsődleges kibocsátási terv 58 százalékban teljesült 2021. június 30-i értéknappal. 

Fotó: Shutterstock

A központi költségvetés adósságának átlagos hátralévő futamideje 5,5 év, ezen belül a forintadósságé 4,9 év, a devizaadósság 8,2 év.

A forint lakossági piac nettó kibocsátási terv 41 százalékban, míg a lakossági bruttó kibocsátás 48 százalékban teljesült. A nettó és a bruttó kibocsátás teljesülése közti különbség a lejáratokkal és visszaváltásokkal magyarázható. A lakossági tulajdonban lévő lakossági állampapírok állománya 9 467 milliárd forint, ez 493 milliárd forinttal magasabb, mint 2020. év végén, ez átlagosan havi 82 milliárd forintos állománynövekedést jelent szemben az éves terv teljesüléséhez szükséges 92 milliárd forint havi átlagos állománynövekedéssel. 

 

A teljes lakossági állampapír-állomány, a háztartások tulajdonában lévő lakossági papírok állománynövekedése és a forgalmazóknál lévő saját számlás állományra vonatkozó opció-lehívások következtében, a 2020. év végi 9 366 milliárd forintos értékről 9 818 milliárd forintos értékre emelkedett. A MÁP Plusz kamatfordulós, névértéken történő visszaváltási aránya továbbra is a kint lévő állomány csupán 2,8 százaléka az első félévben, összhangban az elmúlt 19 hónap 2,5 százalékos értékével.

Mindezek alapján 

az ÁKK továbbra is fenntartja a lakossági kézben lévő lakossági állampapírok 11 000 milliárd forintos állományi célját 2023. évi teljesüléssel. 

Az intézményi piaci elsődleges forint kötvény kibocsátási terv 76 százalékában teljesült az első hat hónapban. A csereaukciós terv 46 százalékban teljesült. Az intézményi forint állampapírok állománya 20 115 milliárd forint, (amely tartalmazza az Önkormányzati Magyar Államkötvények 3 147 milliárd forintos állományát is) ezen belül a devizakülföldiek aránya 21,2 százalék, szemben a 2020. év végi 23,9 százalékos értékkel. 

Ennek érdekében, és figyelembe véve a Magyar Nemzeti Bank állampapírvásárlási programját, valamint a kibocsátási terv időarányos teljesülését az egyes lejárati kategóriákban, az év hátralévő részében a kibocsátás gerincét a 10 éves szektor adja fenntartva, hogy kedvező piaci viszonyok esetén az ÁKK továbbra is a hosszabb futamidejű papírok kibocsátását preferálja az elsődleges, illetve a csereaukciós kibocsátás során. 

A második negyedévben az ÁKK nagy érdeklődés mellett, sikeresen bocsátott ki 30 éves forintban denominált zöld kötvényt, 

amelynek az értékesítése az év hátralévő részében a bejelentett negyedéves ütemezés szerint folytatódik. A csereaukciók keretében továbbra is 2022-es és 2023- as lejáratú papírokat vásárol vissza az ÁKK, továbbá várható dedikáltan a 2023-as lejáratú változó kötvény cseréjére vonatkozó célzott csereaukció.