Január 28-án hatályba lép a két paksi atomblokk építésének hitelszerződésére vonatkozó törvény két olyan cikke, amelyet a 2014-es magyar-orosz hitelmegállapodás múlt évi módosításakor fogalmaztak meg. Eszerint a hitelt a magyar fél 2014–2030 között használja fel. A felek minden soron következő éves költségvetési időszak előtt legalább hat hónappal kötelesek megállapodni az adott időszakban felhasználandó hitel összegéről.

A magyar fél csökkentheti az adott költségvetési évben felhasználandó hitelmegállapodás szerinti összeget, ha a magyar Pénzügyminisztérium erről kiállított tájékoztatását az orosz Pénzügyminisztérium legkésőbb a  tárgyév július 1-jéig kézhez veszi. 

A magyar fél az orosz félnek az adott éves költségvetési időszakban fel nem használt hitel egyeztetett összegének 0,25 százalékát rendelkezésre tartási díjként köteles megfizetni.

Ha a hitelmegállapodás szerinti összeg az e bekezdésnek megfelelően csökkent, akkor ezt a csökkentett hitelösszeget kell figyelembe venni a rendelkezésre tartási díj kiszámításakor. Ezt a kifizetést legkésőbb a soron következő éves költségvetési időszak első negyedévében kell teljesíteni.

A megállapodás 2. cikke a következő 6. bekezdéssel egészül ki: „Az  5. bekezdés szerinti kifizetéseket euróban vagy a Magyarország Pénzügyminisztériuma és az  Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma közötti kölcsönös egyetértés alapján meghatározott pénznemben kell teljesíteni. E kifizetéseket az orosz fél nem téríti vissza.”

A felvett kölcsön egyenlegének visszafizetése:

A magyar fél 16 éven keresztül minden év március 15-én és szeptember 15-én fizeti vissza a  hitel ténylegesen felhasznált összegét azzal, hogy az  első részlet a  paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezése utáni, legközelebbi március 15-én vagy szeptember 15-én, de legkésőbb 2031. március 15-én esedékes.

A fizetési összegek az alábbiak: 

  • a visszafizetés első 2 évében: a hitel ténylegesen felhasznált összegének 10 százaléka, 4 egyenlő részletben;
  • a visszafizetés második 7 évében: a hitel ténylegesen felhasznált összegének 40 százaléka, 14 egyenlő részletben;
  • a visszafizetés utolsó évében: a  hitel ténylegesen felhasznált összegének 50 százaléka, 14 egyenlő részletben.

Az orosz–magyar hitelszerződés a beruházási érték nyolcvan százalékát hosszú távon, pénzügyi védőhálóként biztosítja.

Magyarország eddig minden számlát előtörlesztett, a Paks II. projekttel összefüggésben hazánknak jelenleg nincs tartozása Oroszország felé.

A hitelmegállapodás tavaly júniusi módosításakor Süli János, a Paks II. projektért felelős miniszter jelezte: a finanszírozási megállapodást Magyarország számára kedvezően módosult, a változás a kamatszintet nem érinti, de a hitel tőketörlesztését 2031-ben, a két új erőművi blokk üzembe helyezése után kell megkezdeni, így 

a törlesztést már az erőmű termelheti ki.

A miniszter a finanszírozási megállapodást előnyösnek nevezte, mert a futamidő hosszú, és az országnak jogában áll bármikor névértéken előtörleszteni a már felvett összeget. Az orosz–magyar hitelszerződés alapján felhasználható tízmilliárd euró a beruházási érték nyolcvan százalékát fedezheti.