Nemrég tette közzé a Forest-Vill Kft. a tavalyi eredményeit. Hogyan értékeli a 2021-es évet?

Úgy gondolom, eredményes évet zártunk, amit a 13 milliárd forintot meghaladó árbevétel is igazol, ez közel 40 százalékos növekedés 2020-hoz képest. A kiemelkedő számokhoz több tényező is hozzájárult. Fontos mérföldkőnek tartom a nemzetközi üzletfejlesztési üzletágunk megalapítását, ami új kapukat nyitott meg a Forest-Vill számára a globális piacon. Ehhez kapcsolódóan a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.-vel alapítottunk egy új vállalatot is GTVF Export Fejlesztő Kft. néven, amely közel-keleti terjeszkedésünkben kap kiemelt szerepet. Hasonlóan fontosnak tartom emellett az ipari szolgáltatások divíziónk elindítását, amely elősegíti, hogy lépést tartsunk az ipari szférában megnőtt piaci igényekkel.

Németh Csaba - Forest-Vill igazgató
Németh Csaba, a Forest-Vill Kft. ügyvezető igazgatója. Fotó: Reti Dora

Elsősorban mely tevékenységek bővülése eredményezte az árbevétel növekedését?

Egyértelműen a szolárszektorhoz köthető projektjeink. Ezek közül is kiemelkedett a halmajugrai napelempark tervezése és kivitelezése, a létesítményt az idén át is adhattuk. Ezenkívül több olyan projektben is részt vettünk, amelyek során iparvállalatoknak végeztünk fejlesztéseket, ezek a megbízások szintén közreműködtek a fejlődésben.

Megvalósult a cég 2021-re tervezett létszámbővítése? (200 fő fölé kívánt nőni a kft.)

E téren az elmúlt években dinamikusan bővült társaságunk a tudatos növekedési stratégia részeként. 2019-ben 33 munkavállalója volt a Forest-Villnek, 2020-ban már 50-et foglalkoztattunk, tavaly pedig már csaknem 200-at. A növekedést idén is folytatni kívánjuk, mert a létszámunk tekintetében is a nagyobb középvállalatok közé kívánunk tartozni. Hosszú távon 200–220 fő között állapodhat meg a létszámunk a terveink szerint.

A hatvani bázis után 2021-ben egy dél-dunántúli telephelyet is ki akart alakítani a cég. Ez megtörtént? Ha igen, hol, és mi a telephely feladata?

Társaságunk évek óta rendelkezik a Dél-Dunántúlon egy-egy telephellyel Százhalombattán és Pakson, amelyek elegendő erőforrással rendelkeznek a helyi projektek kiszolgálásához, ezért a térségben nem indokolt még egy telephely létesítése. Ám a tervet nem vetettük el végleg, továbbra is a közép- és hosszú távú céljaink között szerepel újabb kirendeltségek létrehozása. Ebben a kérdésben az induló projektek mindenkori volumene a döntő.

Mi az oka annak, hogy a korábbi ötödére csökkent a kft. tavalyi adózott eredménye?

Ahogy az imént említettem, az elmúlt évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a dolgozói létszám növelésére, ennek megfelelően a költségeink is megugrottak. Emellett az eszközparkunk is számottevően bővült, ami egyrészt lehetővé teszi az alvállalkozók kiváltását, és növeli a Forest-Vill stabilitását, versenyképességét a piacon, másrészt természetesen hatott az eredményre is.

2020 végén szó volt arról, hogy romániai és délszláv megbízások is előtérbe kerülhetnek a Forest-Villnél. Ebből mi valósult meg?

Ezek a tervek végül vezetőségi döntés alapján módosultak, mert azokra az országokra helyeztük át a hangsúlyt, amelyekben az elődöknek fontos referenciái voltak. 

A közel-keleti régióra koncentrálunk – az elsődleges célország Kuvait, de később tovább terjeszkednénk Irak, Katar, Omán és Szaúd-Arábia felé is. 

Fontos megemlíteni, hogy ezekben az országokban tetemes a hiány a teljes energetikai vertikumot átölelő, magas szakmai sztenderdek alapján működő cégekből, így itt hatalmas növekedési potenciált látunk. Az is fontos szempont, hogy ezek az üzletek a munkavállalóink szakmai előmenetelét is nagyban támogatják, a kollégák a nemzetközi kihívásoknak köszönhetően értékes tapasztalatokra tudnak szert tenni.

A halmajugrai napelempark
A halmajugrai napelempark. Fotó: Forest-Vill

Miért pont Kuvaitban nyitnak irodát?

Vállalatunk szakemberei révén kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezünk a régióban, emellett az ország egy olyan régiós központnak számít, ahonnan a legtöbb környező terület piaca könnyen elérhető közelségben található. Terveink szerint még az idén megalakul az iroda, az előkészületek jelenleg is zajlanak.

A térségben milyen megbízásokra van elsősorban lehetőség?

A lehetőségek országonként különbözők. Kuvaitban az energetikai és vízügyi minisztérium (MEW) rendkívül nagy hangsúlyt fektet az akár több évtizede működő villamos kapcsolóállomásainak a felújítására, modernizálására. Elődjeink több tucat közép- és nagyfeszültségű kapcsolóállomást építettek Kuvaitban, ezeknek a munkáját a már említett, Ganzzal közös vállalat folytatja. 

Olyan tendereken lehet igazán esélyünk, amelyekben kihasználjuk, hogy társaságunk szinte a teljes vertikumot lefedi, és a nagy multinacionális vállalatokhoz viszonyítva rendkívül rugalmas.

A szomszédos Irakban már más a helyzet. Az elmúlt évtizedekben kisebb jelentőséget tulajdonítottak a kapcsolóállomások rendszeres karbantartására, így itt még több a feladat. Ezenfelül Irakban nagy az érdeklődés a naperőművek építése iránt is. Mindenképp meg kell említenem Szaúd-Arábiát, a térség legnagyobb léptékben fejlődő országát. Igen erős építési hullám van ott kibontakozóban, amelyhez hatalmas helyi tőke párosul.

Nyert már el megbízást a cég a Közel-Keleten?

A nemzetközi terjeszkedés megalapozása, többek között egy helyi kirendeltség megnyitása több hónapot vesz igénybe, ezek megléte pedig elengedhetetlen a munkálatok elkezdéséhez. Az előkészületekkel párhuzamosan több tenderre is jelentkeztünk, több pályázatunk elbírálása van folyamatban,

 az előzetes várakozásaink szerint heteken belül kihirdetik az első projekt elnyerését.

A belföldi és a régiós terjeszkedés háttérbe szorul a közel-keleti megjelenés miatt?

Az egyes projektek végrehajtásáért különböző üzletágak csapatai felelnek, ezáltal megfelelő módon el tudjuk osztani az erőforrásainkat. A belföldi és a nemzetközi piac nagymértékben meghatározza a növekedési stratégiánkat. A célunk az, hog – mint egy élő szervezetben – az egyes elemek jól kiegészítsék egymást, és dinamikus válaszokat tudjunk adni az energetikai piac gyorsan változó kihívásaira.

Milyen nagyobb munkákon dolgozik a Forest-Vill?

A futó projektjeink közül kiemelném, hogy 

részt veszünk az ország legnagyobb napelemparkjának kivitelezésében Mezőcsáton,

emellett egyéb napelemparkok kiépítésében is szerepet vállalunk. A Mollal továbbra is folyamatban van egy nagyobb együttműködésünk, amelynek részeként a százhalombattai és a zalai finomítójukban végzünk üzemeltetési munkálatokat. Kiemelném a Mavirral elnyert megbízásainkat is, szeptembertől például a 400 kilovoltos alállomások, valamint a 220 kilovoltos távvezetékek terhelhetőségének és üzembiztonságának növelése céljából kapacitásbővítési feladatokat látunk el.

 

Milyen eredményeket várnak erre az évre?

A háború jócskán felülírta az előzetes terveket, várakozásokat – a már megkötött üzletek költségoptimalizálása, valamint a beszállítók által kínált szigorú feltételek is jókora kihívásokat támasztanak elénk. 

Mindemellett fontos megjegyezni, hogy jelen pillanatban dübörög a piac, különösen a szolárszektor, tehát aki energetikával foglalkozik Magyarországon, úgy gondolom, megtalálhatja a számításait.

A nehezített körülmények ellenére összességében további növekedést várunk az idei évtől, legyen szó a projektek és a munkavállalók számáról vagy a géppark bővüléséről.