A Magyar Nemzeti Bank átfogó vizsgálata befejezéséig, de legfeljebb négy hónapra felügyeleti biztost rendelt ki a mezőgazdasági biztosításokat kínáló Magyar Gazdák Kölcsönös Biztosító Egyesületéhez – jelentette be az MNB. A biztos feladata a biztosító működtetése, valamint pénzügyi helyzetének felmérése. Ez az intézkedés is jelzi, hogy a jegybank kiemelten áttekinti az aszálykárokkal kapcsolatos biztosítói kárrendezési gyakorlatokat.

Az MNB – közölték – hivatalból indított vizsgálat során tekinti át a Magyar Gazdák Kölcsönös Biztosító Egyesületének működését. 

Ennek során ellenőrzi az üzleti terveket és a biztosítóegyesület pénzügyi helyzetét.

Értékeli továbbá a biztosító kárelőleg-kifizetési gyakorlatát, e körben különösen azt, hogy az egyesület mennyiben felelt meg az aszályveszélyhelyzet nyomán kihirdetett kormányrendeletben megfogalmazott előírásoknak.

Az MNB az eljárás során, annak lezárásáig, de legfeljebb négy hónapra ideiglenes intézkedésként felügyeleti biztost rendelt ki a biztosítóegyesülethez.

 A felügyeleti biztosi feladatokat a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. látja el. A biztos a kirendelés időtartalma alatt átveszi a növénybiztosító egyesület igazgatóságának feladatkörét. Ennek keretében többek között – a jelentős aszálykárokkal összefüggésben beérkezett kárigények tükrében is – áttekinti az egyesület pénzügyi helyzetét, továbbá folyamatosan tájékoztatja a pénzügyi felügyeletet tevékenységéről.