Az FKGP körül az ősszel kirobbant botránysorozat elemei közül leginkább Torgyán József pártelnök-miniszter házépítésének ügye maradt napirenden. Annak következményeként, hogy az ellenzék vagyonnyilatkozata titkos részeinek nyilvánosságra hozatalára szólította fel a kisgazda politikust -- aki ennek nem tett eleget --, két törvénymódosítás-tervezet, egy vizsgálóbizottság létrehozására vonatkozó javaslat és a mentelmi bizottság egy állásfogalása készült el. Ez utóbbi a nyilatkozatok másolatának hozzáférhetővé tételével lehetővé tette, hogy a képviselők saját maguk rendelkezzenek "bevallásuk" tartalmának egészével (ezzel jó néhány képviselő élt is, Torgyán József azonban nem hozta nyilvánosságra az adatokat). A szocialisták házszabály-módosításra tett javaslatának tárgysorozatba vételét az elmúlt héten elutasította a parlament kormánypárti többsége.
Két indítvány a parlament napirendjén maradt, amelyek kapcsán érezhetően az ügyek kirobbanásakor még visszafogott Fidesz hallatja leginkább a hangját. A képviselői jogállásról szóló törvény módosítását a legnagyobb kormánypárt kezdeményezte -- ehhez később csatlakozott az FKGP és aláírásával az MDF egy képviselője is --, s megváltoztatná a Fidesz a Torgyán József-féle vizsgálóbizottság működési mechanizmusának egyes elemeit is.
Az már biztosnak látszik, hogy a törvénymódosítás -- amelynek általános vitája tegnap kezdődött a parlamentben -- zárószavazása ebben az évben nem történhet meg. A Fidesz ugyan minden héten javaslatot tesz majd a házszabálytól való eltérésre, azaz a vita felgyorsítására és lezárására, az MSZP azonban a Világgazdaságnak jelezte, ehhez továbbra sem járul hozzá.
Bizonytalan, hogy a képviselők összeférhetetlenségére vonatkozó érvényes szabályokat egyáltalán meg tudják-e változtani a szükséges kétharmados többséggel, mivel a koalíciós pártok által benyújtott tervezet és a szocialisták módosító indítványai között koncepcionális eltérések vannak. Alapvető különbség, hogy míg a Fidesz megszüntetné a jövőbeli vagyonnyilatkozatok zárt részeit, az MSZP fenntartaná a jelenlegi rendszert. A koalíció nem helyez kilátásba retorziót arra az esetre, ha a vagyonnyilatkozatokban foglaltak nem felelnek meg a valós helyzetnek, a szocialisták viszont bevezetnék a vagyonnyilatkozati eljárást, s visszásságok esetén pénzbírsággal sújtanák a "vétkezőket".
A javaslat "képlékeny" voltát jelzi, hogy a Fidesz módosító indítvánnyal kész törölni a tervezet egyik vitatott passzusát, amely szerint a képviselők szabadon rendelkezhettek volna korábbi vagyonnyilatkozataikkal. Ez egyszersmind azt jelenti, hogy érvényben marad a jelenlegi szabályozás, amikor a honatyák csak bevallásaik másolatához juthatnak hozzá, amelyek sorsáról így is maguk dönthetnek. A szocialisták mindazo náltal lehetségesnek tartják a kompromisszumot, de ehhez külön egyeztetéseket szorgalmaznak -- tudtuk meg Keller Lászlótól (MSZP). Répássy Róbert (Fidesz) lapunknak azt mondta: ez ügyben a vita színtere csak a parlament lehet.
Figyelemre érdemes az MDF magatartása, amelynek frakcióvezetője -- noha Horváth Balázs frakciótag is jegyzi a javaslatot -- tegnap kijelentette: a tervezet nem felel meg a minőségi és az alkotmányos követelményeknek. A legkisebb kormánypárt támogatásának hiányán múlhat a Torgyán József-féle vizsgálóbizottság jövője, azt ugyanis csak a Fidesz és az FKGP támogatja. A házszabály értelmében a vizsgálóbizottságot a szükséges számú támogató aláírás esetén létre kell hozni, ám a tényleges munka megkezdéséhez, sőt a módosító indítványok elfogadtatásához is kell a jelen lévő képviselők legalább felének igen szavazata. Ezt pedig az Fidesz és az FKGP csak az ellenzék "fegyelmezetlensége" nyomán biztosíthatja. Az is tény, hogy a legnagyobb kormánypárt módosításokat tart indokoltnak. Míg Torgyán József lényegében csak annyit rögzít, hogy a bizottságnak meg kell vizsgálnia a képviselők vagyongyarapodását, a munkamódszert a Fidesz módosítása dolgozza ki. A legnagyobb kormánypárt az alkotmányra hivatkozva kötelezné a képviselőket arra, hogy azok vagyonnyilatkozataik mentelmi bizottság által hitelesített másolatait bocsássák a testület rendelkezésére.