Az Alkotmánybíróság mondja ki az 1999-es, a fák védelméről szóló kormányrendelet alkotmányellenességét -- ezzel a kéréssel fordult a Független Ökológiai Központ a taláros testülethez. A rendelet liberalizálja a fakivágások engedélyezését, amely ellentétes egy korábbi alkotmánybírósági határozattal. A testület 1994-es határozatában kimondta: az egészséges környezethez való jog azt a kötelezettséget is magában foglalja, hogy az állam a környezet természetvédelmi jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti. A kormányrendelet visszalépés a környezet állapotának megóvása terén, ezért új jogszabályra lenne szükség -- mondta a szervezet programvezetője, Nyvelt Erik, aki elmondta, hogy a II. kerületi Széna téri bevásárlóközpont építésekor mindenfajta következmény nélkül kivágott 77 nagyméretű fa apropóján kezdtek el foglalkozni a jogszabályi háttérrel.
A kormányrendelet az építési engedélyeket kiadó önkormányzatok hatáskörébe utalta a fakivágások elbírálását is, így az utolsó szempontok közé tartozik a fák védelme -- mondta a környezetvédelmi tárca Természetvédelmi Hivatalának főosztályvezetője, Kovács Mátyás, aki hozzátette: mindehhez hozzájárul az, hogy a környezeti kultúra Magyarországon még messze nem áll olyan szinten, mint ahogyan ez Nyugat-Európában elvárható. A környezetvédelmi tárca már többször is megpróbált változtatást eszközölni a jogszabályon, ám a kísérletek eddig nem vezettek sikerre. Fontos lenne nagyobb védelmet biztosítani a fáknak, mert az ország a kontinens átlagánál jóval kevesebb erdős területtel rendelkezik (18 százalék a 25-höz képest), Budapest a legkevesebb zöldfelülettel bíró európai főváros, a budai erdőségek pedig gyors ütemben esnek áldozatul az építkezéseknek -- mondta Kovács Mátyás, aki szerint több illetékes tárcából felálló szakbizottságnak kellene foglalkozni a kérdéssel, valamint olyan szervhez kellene utalni az engedélyezést, amelynek kevesebb érdeke fűződik az építtetéshez.
Információink szerint más szervezetek is fel kívánnak lépni a már említett kormányrendelet ellen. A Védegylet -- az Alkotmánybíróság volt elnökével, Sólyom Lászlóval a soraiban -- az állampolgári jogok országgyűlési biztosához készül fordulni aggályaival.